2019-07-08 Misja medyczna Wspólnoty Polskiej na Litwie Polska

W połowie lipca b. r. rozpoczną się nieodpłatne porady medyczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML) w ramach Programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Bezpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, które są skierowane do Polek i Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, odbywać się będą w siedzibie PSML przy ulicy Naugarduko g. 76 w Wilnie. Chętni będą mogli zasięgnąć rady m. in. u lekarza rodzinnego, radiologa - echoskopisty, pediatry kardiologa, pediatry reumatologa, logopedy, psychologa, kardiologa, neurologa czy chirurga stomatologicznego.

Rejestracja rozpocznie się od 1 lipca b. r. Więcej informacji wkrótce na stronie www.psml.lt oraz pod adresem mailowym polmedlitwa@hotmail.com.


PORTAL INTERNETOWY PROJEKTU MISJA MEDYCZNASTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook