2019-06-29 Sukces promocji Polski w Mińsku Białoruś

Olimpijskie Centrum Promocji Polski stworzone przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski W Muzeum Dom Rodziny Wańkowiczów w Mińsku , z okazji II Igrzysk Europejskich w Mińsku, kończy swoją tygodniową działalność. Zgodnie z deklaracjami, jakie podczas otwarcia złożyli Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Artur Michalski Ambasador Polski na Białorusi i Tomasz Różniak Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" program Centrum wypełniły codzienne spotkania, prezentacje i wystawy.Były to m.in. imprezy kulturalne - jak Festyn Polski organizowany przez Ambasadę RP i Instytut Polski w Mińsku w trakcie którego zaprezentowano dwie wystawy: "Polska zaprasza" Polskiej Organizacji Turystycznej, "Stanisław Moniuszko – wielki kompozytor" Polski" i "XV lat Polski w Unii Europejskiej" Instytutu Polskiego, "Sport polonijny w 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego" Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkania - z ministrem Adamem Kwiatkiwskim z Kancelarii Prezydenta, ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, z przedstawicielem Krajowej Izby Gospodarczej amb. Dyrektorem Jerzym Drożdżem nt. stanu i rozwoju polskiej gospodarki, z przedstawicielem Instytutu Polskiego w Mińsku dyrektorem Cezarym Karpińskim nt. "Kultura i sztuka Polski", Polonii i Polaków z przedstawicielami PKOl i SWP nt. działalności sportowej wśród Polonii w latach 2019-2021, z przedstawicielem Polskiej Organizacji Turystycznej wicedyrektorem Arturem Murawskim pt. „Polska zaprasza. Odwiedź sąsiada”, briefingi prasowe z medalistami olimpijskimi oraz szefami Polskiej Misji Olimpijskiej oraz medalistami olimpijskimi.Przez tydzień tysiące osób, mieszkańców Mińśka i uczestników Igrzysk, miało okazję poznać polską historię, kulturę i możliwości jakie stwarza nasz kraj w obszarach turystyki oraz współpracy gospodarczej. To duży sukces promocyjny Polski i duży sukces organizacyjny Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Wspólnoty Polskiej" - podsumowuje Tomasz Różniak Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


O inauguracji Olimpijskiego Centrum Promocji Polski


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook