2019-06-26 Otwarcie wystawy "...Będzie wielka, albo nie będzie jej wcale" Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Instytut Pamięci Narodowej w dniu 26 czerwca 2019 roku otworzyli wystawę plenerową pt. „…Będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski w latach 1918–1921” poświęconą historii odzyskiwania granic polskich. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP oraz Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy dr Jarosław Szarek odniósł się do słów Marszałka Piłsudskiego, który o Polsce w roku 1918 powiedział „będzie wielka, albo nie będzie jej wcale”. W okresie tym Polska żartobliwie określana była jako najpotężniejsze państwo na świecie, państwo bez granic. Prezes IPN wspomniał o trudnej dziś do wyobrażenia walce szablą i w zaciszu gabinetów dyplomatycznych po to, aby Polska odzyskała swoje granice.

Dariusz Piotr Bonisławski dziękując osobom zaangażowanym w powstanie wystawy, zwrócił uwagę na udział Polonii i Polaków poza granicami Polski w odzyskiwanie państwa pozbawionego swojej tożsamości. Wystawa na 19 planszach pokazuje wysiłek przodków i jest próbą odzyskiwania pamięci o tych, którzy na terenach polskich, jak i poza nimi oddawali swoje siły, aby urzeczywistniło się wielkie marzenie o wolnej Polsce.

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz skierował uwagę na formę artystyczną wystawy, która nawiązuje się prequela „Niezwyciężonych” pt. „Czas próby”.

Uroczystej inauguracji towarzyszył występ Orkiestry Wojskowej z Dęblina, który zaprezentował fragmenty najbardziej znanych pieśni wojennych.









STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"





facebook