2019-06-04 OŚWIADCZENIE w sprawie rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Polska

Za kilka dni mija 30 rocznica ważnego wydarzenia w życiu Polaków na całym świecie, które wspominamy z wdzięcznością i wzruszeniem. Naród polski dokonał 4 czerwca 1989 r. wyboru pomiędzy politycznymi systemami, głosując za wolnością i demokracją.

Polska uczyniła wtedy zaledwie pierwszy krok ku wolności, który wkrótce okazał się wielkim krokiem narodów Wschodu ku niepodległości, a całej Europy ku zjednoczeniu. Opadała żelazna kurtyna a wraz z nią padały kolejne dyktatury, waliły się mury i zasieki.

Polska była pierwsza!

Dla Polski był to początek procesu przemian, zakończony w pełni wolnymi wyborami, przekazaniem insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie, nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz przystąpieniem Polski do rodziny demokratycznych państw Europy. Te wydarzenia miały zarówno swoich wielkich, jak i nieznanych bohaterów. Wszystkim winni jesteśmy wdzięczność i pamięć.

Nam, Polakom z zagranicy ten zwrot ku demokracji dał szansę bycia razem, szansę na zjednoczenie Wschodu i Zachodu, na stworzenie na naszym kontynencie nowej, zjednoczonej polskiej rodziny – Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. To efekt tamtych dni i tamtych wyborów polskiego narodu.


Dziś łączy nas Polska!


SEKRETARIAT
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook