2019-05-14 Porozumienie o współpracy Wspólnoty Polskiej z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Polska

W związku ze zbliżającymi się XIX Światowymi Letnimi Igrzyskami Polonijnymi Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - współorganizator wydarzenia podpisało porozumienie o współpracy przy organizacji zawodów z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W Akademii Marynarki Wojennej rozegranych zostanie 8 z 22 dyscyplin sportowych.

Dokumenty podpisali Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

W przyszłości na kanwie dzisiejszego porozumienia możliwe będą również działania w zakresie promocji, nauki, kultury, turystyki i sportu oraz pogłębiania w Polsce wiedzy o Polonii i Polakach za granicą a także uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych organizowanych przez obydwie Strony.
Akademia Marynarki Wojennej

Akademia jest uczelnią publiczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Kształci podchorążych, oficerów oraz cywili na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością. Wywodzi się z Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.

17 lipca 1987 Sejm PRL uchwalił Ustawę o przekształceniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Akademię Marynarki Wojennej (AMW). Utworzenie Akademii Marynarki Wojennej ujednoliciło nazwę ze statusem uczelni. Początkowo przejęła ona strukturę i system kształcenia swojej poprzedniczki. Pod koniec lat 90 XX w. na kierunkach wojskowych wprowadzono studia magisterskie oraz otwarto cywilne kierunki studiów: nawigację, mechanikę, stosunki międzynarodowe i pedagogikę. W 1994 rozformowano grupę okrętów szkolnych, a jednostki pływające przekazano do dywizjonu Okrętów Szkolno-Badawczych 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. W 2002 zlikwidowano Szkołę Chorążych Marynarki Wojennej. Około 2000 Instytut Dowódczo-Sztabowy rozwinięto w Wydział Dowodzenia i Zarządzania, a następnie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, który uzyskał możliwość nadawania tytułów naukowych w zakresie nauk wojskowych. Po utworzeniu Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich wyodrębniono Instytut Nauk Społecznych (w 2008 przekształcono w Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych). Do 2006 uczelnię ukończyło ok. 600 oficerów i 300 chorążych.

facebook