2019-05-11 Konferencja: POLSKIE ŹRÓDŁA WARTOŚCI EUROPEJSKICH Polska

W warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbyła się inauguracyjna konferencja Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej zatytułowana "Polskie Źródła Wartości Europejskich".

Była pierwszą z cyklu planowanych konferencji, seminariów i dyskusji poświęconych refleksji nad wartościami chrześcijańsko-społecznymi jako fundamentem działalności publicznej.
POLSKIE ŹRÓDŁA WARTOŚCI EUROPEJSKICH

PROGRAM KONFERENCJI

STANISŁAW GEBHARDT
Prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego, w młodości służył w Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, po wojnie na emigracji, współpracownik Roberta Schumana, współtwórca światowego ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, pełnił kierownicze funkcje w różnych jego międzynarodowych instytucjach. Po 1989 roku wrócił do Polski, m.in. wiceprezes Stronnictwa Pracy i Ruchu Odbudowy Polski. Postawił we Wrocławiu pomnik Wojciecha Korfantego.
Powitanie gości

Prof. JACEK CZAPUTOWICZ
Minister Spraw Zagranicznych RP, w PRL działacz opozycyjny, między innymi współzałożyciel ruchu Wolność i Pokój oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wcześniej między innymi zastępcę szefa Urzędu Służby Cywilnej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Wartości chrześcijańskie w polskiej polityce zagranicznej. Referat wprowadzający

Michał Drozdek
Wystąpienie autora tematu i programu Konferencji, prezesa Fundacji SPES. Przedstawi on ideę Konferencji, dlaczego sięgnęliśmy do tego tematu. Mówca jest socjologiem zarządzania i filozofem społecznym, wieloletnim działaczem katolicko-społecznym i chrześcijańsko-demokratycznym, wcześniej był m.in. doradcą premiera Jana Olszewskiego i marszałka Macieja Płażyńskiego, prezesem Instytutu Paderewskiego, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Znaki Nowych Czasów.

Prof. BOGDAN CYWIŃSKI
historyk idei, wykładowca licznych uczelni w kraju i zagranicą, autor kultowej książki „Rodowody Niepokornych”, dawniej między innymi Redaktor Naczelny „Znaku” i prezes warszawskiego KIK-u. Obecnie pracuje nad historią kultury narodów Europy Środkowo-Wschodniej, autor m.in. monumentalnego dzieła na ten temat „Szańce kultur.”
Dwie Europy Środkowo-Wschodnie przedzielone Karpatami

Prof. WOJCIECH ROSZKOWSKI
ekonomista, wykładowca historii gospodarczej, politycznej i historii myśli m.in. na SGH, Przewodniczący Rady Muzeum Historii Polski, wcześniej m.in. Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Prorektor SGH i Europoseł. W czasach PRL działał w opozycji m.in. w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym. Napisał wówczas pod pseudonimem Andrzej Albert słynną Najnowszą historię Polski. Niedawno wydał ważną książkę o starożytnych źródłach naszej cywilizacji pt. Świat Chrystusa.
Powtarzalność doświadczenia, czy złe rozumienie wolności przyczyną upadku IRP i czy zagraża to współczesnej Europie?

Ks. bp prof. JAN KOPIEC
profesor teologii, znawca m.in. historii Kościoła, Biskup Diecezji Gliwickiej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec,
Argumentacja historyczna i teologiczna w liście biskupów polskich do niemieckich z 1965 r.

Prof. JAN ŻARYN
historyk, Senator RP, redaktor naczelny miesięcznika „W Sieci Historii”, prezes stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, wcześniej między innymi dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN. W czasach PRL represjonowany działacz opozycyjny, związany między innymi z „Solidarnością” oraz współtwórca Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
Biografia Ignacego Paderewskiego jako pretekst do refleksji na temat uprawiania polityki

Prof. ALEKSANDER STĘPKOWSKI
Wykładowca UW, sędzia Sądu Najwyższego, wcześniej m.in. założyciel i pierwszy prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, a także wiceminister spraw zagranicznych,
Wawrzyńca Goślickiego Traktat o senatorze doskonałym i pytania o europejską tożsamość współczesnej Europy

Prof. HUBERT ŁASZKIEWICZ
historyk, wykładowca UW, Prezes Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, wcześniej m.in. Dziekan Wydziału Humanistycznego KUL.
Concordia discordans. Doświadczenie Unii Lubelskiej (1569-2019), jako doświadczenie europejskie

dr JACEK SARYUSZ-WOLSKI
ekonomista i politolog, teoretyk i praktyk integracji europejskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wcześniej pierwszy pełnomocnik ds. integracji europejskie polskiego Rządu, później m.in. sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodniczący Centrum Europejskiego Natolin, Fundacji Kolegium Europejskie, a także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Partii Ludowej i Platformy Obywatelskiej.
Uprowadzenie Unii Europejskiej. Od źródeł do współczesności. Refleksje praktyka integracji europejskiej

Dyskusja

prof. LECH STEFAN
matematyk, PAN i Politechnika Wrocławska, w PRL działacz opozycji solidarnościowej, założyciel i przez ponad cztery dekady prezes Klubu „Spotkanie i Dialog”.
Podsumowanie obradOrganizator
Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego


Współorganizatorzy
Instytut Myśli Roberta Schumana,
Fundacja Obserwatorium Społeczne i Fundacja SPES – działające w Ramach Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej
Stowarzyszenie Wspólnota Polska.


facebook