2019-04-30 Stanisław Moniuszko - Polski Patriota - wernisaż wystawy Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza na wersnisaż wystawy prac III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży "Stanisław Moniuszko - Polski Patriota" w 200 rocznicę urodzin "Ojca opery polskiej".


WERNISAŻ ODBĘDZIE SIĘ W DOMU POLONII W WARSZAWIE
W DNIACH 6 MAJA - 24 MAJA 2019 R.


Zapowiadając wernisaż Danuta Kącka - Komisarz Wystawy - w katalogu nagrodzonych prac napisała: "

Mam nadzieję, że krótki przegląd zgłoszonych prac dzieci, zarówno tych powstałych w wyniku współpracy z opiekunami, pedagogami oraz tych, pracujących samodzielnie, zachęci do bezpośredniego kontaktu z dokonaniami młodych adeptów sztuki.

Pragniemy tym wydarzeniem uczcić dwusetną rocznicę urodzin naszego wielkiego kompozytora i z jego dzieł wyłuskać wyczuwalną miłość do Ojczyzny. Ważnym było dla nas także danie szansy młodzieży na poznanie twórczości Stanisława Moniuszki, historii tamtego okresu, jak i zaszczepienie w ich sercach patriotyzmu.

Rozpiętość wieku, od 4 do 18 lat, ku zdumieniu wielu, jest atutem konkursu. Różnorodny ogląd prac obejmuje wielość natchnień, jakie zrodziły się pod wpływem obcowania z muzyką Stanisława Moniuszki. Zasłyszane i widziane oczyma dzieci obrazy przeważnie żyją i bawią mocnymi kolorami, a z każdej pracy wynurza się osobowość i oryginalność potraktowania danego tematu. Młodzież i dzieci, bez żadnych wahań, pokazują kolejny stopień swego spontanicznego rozwoju twórczego.

Skala prac jest bardzo różnorodna: portery, wnętrza, sceny teatralne, architektura. Zaobserwowaliśmy znaczne przywiązanie do portretu kompozytora. Wiele prac inspirowanych XIX wieczną muzyką, podkreśla kulturę, zwyczaje tego okresu oraz tradycje narodową, której podtrzymanie jest bardzo istotne.

Interesujące kompozycje plastyczne nadeszły z ośrodków i ognisk kształcenia artystycznego, z domów specjalnej troski, renomowanych liceów oraz od samych dzieci zainteresowanych konkursem.

Na ręce współorganizatora tego przedsięwzięcia - Centrum Promocji Kultury Praga-Południe - wpłynęło ponad tysiąc prac dzieci i młodzieży z Polski oraz wielu krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Grecji, Kanady, Kirgistanu, Litwy, Luksemburga, Szkocji i Ukrainy.

Konkurs wpisany jest w obchody stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości w ogólnopolskim programie "Niepodległa".

Plastycy Koła Miłośników Muzyki przy ZPAP składają serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi RP za Patronat Narodowy oraz innym instytucjom, prowadzącym zajęcia plastyczne z młodzieżą oraz wszystkim młodym adeptom sztuki z kraju i z zagranicy chcemy tą drogą, wyrazić wdzięczność za włożony trud i udział w tak szczytnym zadaniu.

Otwarciu tej pięknej i ciekawej wystawy towarzyszyć będzie chór "Canzonette" ze Szkoły I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina pod batutą Elżbiety Siczek. To piękna klamra zamykająca uroczystość dzieci, na której rodzime "słowiki" zaśpiewają utwory Ojca Opery Polskiej na jego dwusetną, jubileuszową rocznicę urodzin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia prac młodych twórców.


Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko, pra-pra-prawnuczka kompozytora, Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Moniuszki odnosząc się do inicjatywy III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. "Stanisław Moniuszko - Polski Patriota w 200 rocznicę urodzin", napisała:

Jako potomek Patrona Konkursu, Stanisława Moniuszki, mam zaszczyt i wielką przyjemność wyrazić gorące podziękowanie za ogromny wysiłek Organizatorów i Członków Jury, dzięki którym odbyła się trzecia edycja Konkursu, zostali wybrani zwycięzcy i nagrodzeni jego Uczestnicy.

Potomkowie Kompozytora są wdzięczni wszystkim Instytucjom i Osobom indywidualnym, bez pomocy których nie byłoby możliwe zorganizowanie Konkursu i wystawy pokonkursowej.

Gratuluję Uczestnikom III Konkursu, którzy w formach plastycznych wyrazili swoje zainteresowanie polskim kompozytorem i oddali hołd Ojcu Polskiej Opery Narodowej - Stanisławowi Moniuszce. Z pewnością Uczestnicy Konkursu, jego Organizatorzy i Członkowie Jury, zasilą szeregi aktywnych ambasadorów Polski i Stanisława Moniuszki, propagujących wiedzę o Nim i o polskiej kulturze.

Inicjatorką organizowania konkursów i plenerów malarskich, poświęconych Stanisławowi Moniuszce, jest Pani Danuta Kącka, artysta plastyk. Od ponad dwudziestu lat swoją pasję przekazuje polskim artystom plastykom, którzy z poświęceniem wspierają Jej ogromne wysiłki organizacyjne. Pozytywne efekty takich inicjatyw są później widoczne w kolejnych pokoleniach ludzi wrażliwych nie tylko na piękno sztuki, ale rozumiejących czym jest szacunek dla tradycji rodzinnej i narodowej. Ta cenna inicjatywa artystyczna uzupełnia muzyczne i muzykologiczne promowanie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, polskiego kompozytora, który żył i komponował w czasie bardzo trudnym dla naszej Ojczyzny, gdy Polska była pod zaborami.

W rodzinie Stanisława Moniuszki były osoby zajmujące się plastyką. Ojciec Kompozytora - Czesław Moniuszko amatorsko malował i rysował. Córka Kompozytora - Elżbieta Moniuszkówna, była artystą grafikiem oraz najmłodszy syn Kompozytora - Jan Czesław Moniuszko, był zawodowym artystą malarzem, profesorem st. petersburskiej Akademii Sztuki. 


facebook