2018-02-13 DRODZY WOLONTARIUSZE Polska

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy nadesłali zgłoszenia do udziału w wolontariacie przy organizacji Igrzysk Zimowych.

Nabór został zamknięty


Po wnikliwej analizie została wybrana grupa 20 osób i z tą grupą będziemy się kontaktować indywidualnie

pozostałych zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach.Zespół organizacyjny
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"facebook