2017-12-09 Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie Węgry

9 grudnia w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się spotkanie opłatkowe wydane przez Jerzego Snopka ambasadora RP na Węgrzech i Marcina Sokołowskiego konsula RP na Węgrzech wraz z małżonkami, a zaproszeni zostali nań przedstawiciele tut. Polonii, kleru, pracujący na Węgrzech Polacy, dzieci i młodzież.

W imieniu gospodarzy życzenia złożył ambasador Jerzy Snopek, słowa ewangelii świętej odczytał i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, a z okolicznościowym programem jasełkowym wystąpili uczniowie Polskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.


Gościem nadzwyczajnym spotkania była pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm PR,
która uroczyście ogłosiła inaugirację kolejnej edycji Konkursu "Być Polakiem".


Oto fotorelacja Barbary Pál.

https://www.facebook.com/glospolonii


SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWPfacebook