2017-12-06 Święty Mikołaj w Górnej Austrii Austria

Było rekordowo, zgłosiło się 103 dzieci na paczki mikołajkowe. Z krótkim występem zaprezenotwał się Zespół Dzieciecy "Oberek" .

Atmosfera była niesamowita, tańce i śpiewy oraz radosne dzieci, które bawiły się na całego.

Przybył Mikołaj z dużymi saniami gdzie mieściły się podarki dla wszystkich dzieci. Był to długo wyczekiwany moment dla najmłodszych, na scenie Swięty Mikołaj zabawiał dzieci polonijne i wręczał z wielkim pietyzmem upragnione prezenty.

Organizatorem spotkania była Wspólnota Polaków w Górnej Austrii


Dziękujemy!!!.


SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP


Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Głównym jej celem jest podtrzymywanie związków Polaków mieszkających w Górnej Austrii z Ojczyzną a pragnieniem, aby "Wspólnota" tętniła życiem polonijnym. Bogaty program obejmuje wspólne spotkania, które są okazją do przybliżenia polskiej historii, sztuki, literatury i muzyki.

Organizatorom zależy na angażowaniu młodego pokolenia i dlatego zachęca młodzież do udziału w planowanych imprezach, aby jej również bliskie były idee patriotyczne, mowa ojczysta i polskie obyczaje. WPwGA proponuje również w swojej działalności szeroką gamę imprez sportowych i rekreacyjnych, chcąc w ten sposób zaangażować i uaktywnić tutejsze środowisko polonijne. Przy "Wspólnocie" istnieje Zespół Dziecięcy "Oberek" , radio polonijne "Polskie Radio w Górnej Austrii", które nadaje audycje w każdą niedzielę o godz.12.00, a także klub sportowy "Orzeł".


SWP

http://www.poloniaoberoesterreich.comfacebook