2017-12-05 III Forum Młodych Polaków na Ukrainie Ukraina

We wtorek, 5 grudnia w Bołszowcach (obw. iwano-frankiwski) rozpoczęło się III Forum Młodych Polaków na Ukrainie.

W wydarzeniu bierze udział młodzież z 16 miejscowości Ukrainy. Młodzi liderzy polskich środowisk na Ukrainie będą pracować razem do 9 grudnia 2017.

Spotykając się na forum młodzież przede wszystkim poznaje się, rozwija sieć kontaktów, zdobywa nową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy społecznej i zawodowej.

Forum Młodych Polaków jest organizowane przez
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku./SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP SWP

facebook