2017-11-25 STAŻ METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W WIEDNIU Austria

21-25 listopada 2017 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu odbył się staż metodyczny dla nauczycieli polonijnych zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Wzięło w nim udział 9 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Ukrainy i Czech. Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Czyżycka – Dyrektor Programowy ODNSWP i pani Lucyna Bzowska – metodyk.

Nauczyciele polonijni mieli okazję obejrzeć lekcje prowadzone przez panią Lucynę Bzowską oraz kadrę SPK w Wiedniu, uczestniczyli w uroczystości pasowania na ucznia, a także sami poprowadzili zajęcia.


SWP SWP SWP


W uroczystym otwarciu wziął udział Prezes Wspólnoty Polskiej pan Dariusz Piotr Bonisławski, Konsul Generalny RP w Wiedniu dr Aleksander Korybut-Woroniecki, Dyrektor Stacji PAN w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś.

Staż był wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń, doskonalenia aktywnych metod nauczania i poznania nowego środowiska.


Relacja: Hanna Kaczmarczyk
kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
Zdjęcia: OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

facebook