2017-11-29 X ZJAZD FEDERACJI ”POLONIA” W DANII Dania

W sobote 25 listopada 2017 r. w lokalu Związku Polsko-Duńskiego w Næstved Grønnegadekaserne odbył się X Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia".

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji polonijnych w Danii zrzeszonych w Federacji, honorowy przewodniczący Roman Śmigielski oraz goście. Zjazd otworzyła przewodnicząca Federacji Lidia Szuster.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych którzy odeszli od nas na zawsze :

Longin Komołowski - Prezes SWP,
Ryszard Strzelbicki - pierwszy redaktor naczelny kwartalnika Federacji "Informator Polski"
oraz Hanne Slobodziuk - wieloletnia przewodnicząca Związku Polaków w Maribo na Lolandii.

Następnie przewodnicząca organizacji przedstawiła sprawozdanie z pracy zarządu w latach 2016-2017.

Podziękowała zarządowi i rewizorom za pracę dla Federacji oraz złożyła gratulacje odznaczonym medalami zasługi działaczom polonijnym.


SWP SWP SWP


Wybór władz

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodnicząca Lidia Szuster / Næstved
Wiceprzewodniczący Marek Kocuba / Toreby L
Sekretarz Torsten Elsvor / Rødby
Skarbnik Gerner Kusiak / Næstved
Członek Bogumiła Głos Bojarska / Frederiksberg
Zastępca członka zarządu Józef Szuster / Næstved

Debata

Zjazd debatował nad dalszą działalnością Federacji oraz nad tematem pozyskania do organizacji więcej członków młodszej generacji.

Dyskutowano ważny rok dla Polski-2018, uczczenie przez Federację 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz takie wydarzenia historyczne jak 75 rocznica powstania w Getcie Warszawskim, 50 rocznica wydarzen roku 1968.

Lokalnie obchodzić będziemy 125 lecie przybycia pierwszych Polaków do Danii jako sezonowych robotników rolnych, głównie zatrudnionych przy przy pracach związanych z całym procesem uprawy buraków cukrowych od siewu aż po zbiór.

Będziemy obchodzić 90 lecie Związku Polsko-Duńskiego w Næstved, który obecnie jest najstarszym Związkiem Polaków w Danii.

Ważnym wydarzeniem będzie upamiętnienie 75 rocznicy katastrofy lotniczej polskiej załogi Halifaxa 309 pod Slaglille.

Po zakończeniu statutowej części Zjazdu uczestnicy wykorzystali spotkanie na nawiązywanie osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń między organizacjami.


SWP SWPLidia Szuster
Przewodnicząca Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia"SWP

Przedsięwzięcie współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


facebook