2017-10-23 PIERWSZY NUMER KWARTALNIKA METODYCZNEGO "UCZYMY, JAK UCZYĆ" Polska

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika metodycznego "Uczymy, jak uczyć". Kwartalnik ma służyć nauczycielom polonijnym na całym świecie. Wczoraj dotarły do nas pierwsze numery czasopisma, kolejne dotrą jutro i w przyszłym tygodniu.

Kwartalnik będzie dystrybuowany m.in. na konferencjach metodycznych ODN SWP (m.in. dzisiaj w Belgii, potem w Grodnie, Budapeszcie, Chicago, Nowym Jorku, Rzymie, Wiedniu). W przyszłości poinformujemy o innych kanałach dystrubucji.


DO POBRANIA KWARTALNIK METODYCZNY- WERSJA PDF


SWP
facebook