2013-02-28 Nowy zarząd Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Stany Zjednoczone Ameryki

W niedzielę, 24 lutego 2013 roku, w auli Jana Pawła II Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago odbyło się Walne Zebranie członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Podczas zgromadzenia na drodze tajnego głosowania wyłoniono nowe władze, gdyż, zgodnie ze statutem organizacji, kończyła się dwuletnia kadencja obecnego zarządu.

Podczas Walnego Zebrania przedstawione zostały obszerne i szczegółowe raporty z pracy ustępującego zarządu, sprawozdanie skarbnika oraz kolportera podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Mijające dwa lata kadencji władz ZNP były okresem wytężonej i owocnej pracy. Z inicjatywy organizacji odbyło się wiele imprez, między innymi XII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, w którym uczestniczyło prawie pół tysiąca osób z wielu ośrodków polonijnych na świecie oraz goście z Polski, otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, która pokazana była w wielu miejscach działalności publicznej w Chicago, w budynkach chicagowskich uniwersytetów oraz w Muzeum Polskim w Ameryce, dwie edycje dyktanda dla Polonii, Akademia Polskości – studium dla nauczycieli, liczne warsztaty i szkolenia metodyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z Polski, a także wiele konkursów szkolnych dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych w Chicago. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich jest również organizatorem corocznej studniówki dla maturzystów szkół polonijnych oraz uroczystej mszy graduacyjnej, która skupia wszystkich polonijnych absolwentów oraz ich rodziny. Organizacja wspiera polonijne ośrodki edukacyjne, zaopatruje szkoły w podręczniki i pomoce szkolne, organizuje liczne imprezy dla nauczycieli, a także promuje język polski i kulturę polską w Stanach Zjednoczonych, włączając się aktywnie w życie Polonii. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich jest jedną z najstarszych organizacji nauczycielskich w USA – powstało w 1962 roku i działa aktywnie od tego momentu poszerzając swe szeregi i współpracując z coraz liczniejszymi szkołami polonijnymi w Chicago.

Walne zebranie przygotowała i wybory przeprowadziła Komisja Wyborcza w składzie: Wanda Penar (przewodnicząca komisji), Jolanta Zabłocka (asesor), Agata Michałkiewicz (asesor), Ewa Wejda (sekretarz), Włodzimierz Florek (sekretarz) oraz członkowie pomocniczy: Halina Czajkowska, Anna Grabarek i Tadeusz Młynek.

Na drodze głosowania wyłoniono skład nowego zarządu, którego kadencja zakończy się na początku 2015 roku. Większością głosów urząd prezesa organizacji na trzecią kadencję objęła Ewa Koch. I wiceprezesem wybrano Urszulę Gawlik, II wiceprezesem została Helena Sołtys. Na członków zarządu wybrano: Alicję Nawarę, Alicję Kuklińską, Bernadettę Ciurej, Lucynę Hankus oraz Izabelę Przybyłę. Sekretarzem korespondencyjnym została Marta Żółtowska, sekretarzami protokołowymi: Monika Janik i Anna Siek. W skład komisji rewizyjnej weszły: Helena Zając, Anna Pałasz, Barbara Musiał, Betty Uzarowicz i Bożena Buniowska.

Nowemu zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy podczas nadchodzącej kadencji.

Anna Rosa
Rzecznik prasowy ZNP w Ameryce

Źródło: Dziennik Związkowy


SWPfacebook