2013-02-28 Litwa: Polacy wstąpili na drogę prawną w obronie oświaty polskiej Litwa

Do sądów administracyjnych zgłoszonych zostało już 4 sprawy, w których zaskarża się akty wykonawcze do ustawy o oświacie. Takich spraw ma być więcej.

Do sądów występują rodzice, jako prawni opiekunowie dzieci, którzy nie zgadzają się z tym, by – zgodnie z nową redakcję ustawy o oświacie – w szkołach z polskim językiem nauczania niektóre przedmioty były wykładane w języku litewskim.

Uzasadnienie wszystkich zgłoszonych dotychczas spraw jest takie same: ustawa o oświacie jest sprzeczna z konstytucją i z traktatem polsko-litewskim, które gwarantują nauczanie w języku ojczystym.

Na razie wszystkie sprawy w sądzie są na wstępnym etapie. Od momentu zgłoszenia sprawy do wydania orzeczenia średnio mija rok.

Radio Znad Wilii


SWPfacebook