2013-02-26 Dzień Języka Ojczystego w Domu Polskim w Żytomierzu Ukraina

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony na całym świecie 21 lutego, jest świętem ustanowionym przez UNESCO w celu przypomnienia i ochrony wielu zagrożonych wyginięciem języków świata. Według statystyk UNESCO około 6 tys. języków używanych na naszej planecie jest zagrożonych wyginięciem w ciągu najbliższych 150 lat.

Język polski, na szczęście, daleki jest od wyginięcia, ale Dzień Języka Ojczystego stanowił świetną okazję, aby przypomnieć ukraińskiej młodzieży polskiego pochodzenia z Żytomierza o bogactwie kulturalnym języka polskiego.

Tego wyzwania podjęła się magister Natalia Szumlańska, nauczycielka języka polskiego w żytomierskim Domu Polskim. Pani magister zorganizowała spotkanie młodzieży, na którym bliżej zostali przedstawieni poetyccy giganci – Polacy doby romantyzmu.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu, przedstawiającego najtrudniejszą, ale zarazem i fascynującą epokę romantyzmu w Polsce i na świecie. Kolejny etap spotkania można było podzielić na trzy części. Każda z nich została poświęcona omówieniu i przedstawieniu twórczości jednego z trzech wielkich poetów – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida.

Młodzież, uczestnicząca w spotkaniu, też nie siedziała biernie. Omówienie życiorysów każdego z polskich wieszczów pozostawiono właśnie uczniom Domu Polskiego. Żytomierska młodzież przygotowała pokazy slajdów, wzbogacone tłumaczeniami w języku polskim. Każda z kolejnych części kończyła się recytowaniem kilku wierszy polskich poetów.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego był świetną okazją by przypomnieć młodzieży polskiego pochodzenia w Żytomierzu jak bogata jest historia nie tylko językowa, ale i dziejowa mowy ich przodków. Wyzwanie którego podjęła się Pani magister Szumlańska i jej uczniowie nie było łatwe, lecz ona poradzili sobie z nim wzorowo.

Można mieć nadzieję, a nawet pewność, że język polski przez wiele pokoleń nie znajdzie się na liście UNESCO języków zagrożonych.

Tymon Ostrouch, Wizyt.net


SWPfacebook