SZAŃCE KULTURY

wsparcie działalności i rozwoju
polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej
PROJEKT STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
Polski Zespół Folklorystyczny „Karolinka”
z Sao Mateus do Sul w Brazylii

Zapraszamy do lektury artykułu o historii Polskiego Zespołu Folklorystycznego „Karolinka” z Sao Mateus do Sul w Brazylii. Zespół otrzymał w tym roku dotację na zakup strojów Beskidu Żywieckiego i śląskich w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Szańce kultury - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

   WIĘCEJ O ZESPOLE


Zespół Pieśni i Tańca Nasza Mała Polska
z Obera w Argetynie

Zespół Pieśni i Tańca Nasza Mała Polska z Obera w Argetnynie otrzymal w tym roku dotację na zakup strojów opoczyńskich, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Szańce kultury - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

   WIĘCEJ O ZESPOLE
O PROJEKCIE "SZAŃCE KULTURY"

wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych
w Ameryce Południowej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje zadanie publiczne „Szańce kultury - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej”. W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 11 zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny:

Zespół Pieśni i Tańca "Poznań Przyjaciel" z Berisso w Argentynie
Zespół Pieśni i Tańca "Nasz Balet" z Buenos Aires
Zespół Pieśni i Tańca "Nasza Mała Polska" z Obera w Argetnynie
Polski Zespół Folklorystyczny "Jupem" w Erechim w Brazylii
Polski Zespół Folklorystyczny "Polski Ogień" z Guarani das Missoes w Brazylii
Zespół Pieśni i Tańca "Wisła" z Kurytyby w Brazylii
Polonijny Zespół Folklorystyczny "Mazury" z Mallet w Brazylii
Polski Zespół Folklorystyczny "Kraków" z Rio Claro do Sul w Brazylii
Polski Zespół Folklorystyczny "Karolinka" z Sao Mateus do Sul w Brazylii
Zespół "Chabry i Maki" z Sao Paulo w Brazylii
Zespół Folklorystyczny "Auresovia" z Aurea w Brazylii

Wsparcie działalności w ramach projektu dotyczy zakupu strojów ludowych, wynajmu sali na próby oraz dofinansowania wynagrodzeń instruktorów.
ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3503 OSÓB

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów