STARTER POLONIJNY

STARTER POLONIJNY

Starter Polonijny przeznaczony jest dla młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami Polski, posiadającą ważną Kartę Polaka oraz zamierzającą podjąć studia w języku polskim na terytorium Polski.