Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

kadencja 2012-2016

 

Prezes Stowarzyszenia

Longin Komołowski

 

Zarząd Krajowy

Prezes – Longin Komołowski

Wiceprezes – Dariusz Bonisławski
Sekretarz – Krzysztof Łachmański
Skarbnik – Tomasz Różniak
Członek Zarządu – Marek Różycki

 

Rada Krajowa

Przewodniczący - Longin Komołowski

Wiceprzewodnicząca - Hanna Gałązka

Ks. bp. Paweł Anweiler
Cezary Arciszewski
Ks. prałat Henryk Błaszczyk
Mirosław Brzozowski
Wojciech Dębowski
Ks. prof. Roman Dzwonkowski
Prof. Mariusz Frączek
Stefan Gajda
Dr Tomasz Głowiński
Adam Hlebowicz
Jan Jaraszek
Anna Kietlińska
Prof. Marek Konopczyński
Jan Korsak
Anna Kosicka
Henryk Kowalczyk
Mirosław Koźlakiewicz
Jarosław Krajewski
Prof. Tadeusz Markowski
Andrzej Modzelewski
Piotr Mrozowski
Jerzy Jacek Myszkowski
Jerzy Ostrouch
Jerzy Petrus
Czesław Rybicki
Aleksander Socha
Aleksandra Ślusarek
Prof. Kazimierz Wiatr
Agnieszka Bogucka
Izabela Wyszowska
Dr Robert Wyszyński
Dariusz Przybytek
Władysław StrutyńskiKrajowa Komisja Rewizyjna

Adam Cekiera
Wiesław Ługiewicz
Dariusz Kwas
Piotr Ojowski
Sławomir ZgrzywaKrajowy Sąd Koleżeński

Jan Gajewski
Jerzy Grzywacz
Stanisław Koźmiński
Andrzej Piegutkowski
Wojciech Zaguła

 

 

 

 

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w latach 2010-2012

 

Prezes Stowarzyszenia:
Longin Komołowski

 

Zarząd Krajowy:
Prezes – Longin Komołowski
Wiceprezes – Dariusz Bonisławski
Sekretarz – Krzysztof Łachmański
Skarbnik – Tomasz Różniak

Członkowie:
Michał Dworczyk
Marek Różycki

 

Rada Krajowa:
Longin Komołowski – Przewodniczący
prof. dr hab. Jan Mazur (Lublin) – Wiceprzewodniczący
poseł Halina Rozpondek (Częstochowa) – Wiceprzewodnicząca

bp Paweł Anweiller (Bielsko Biała)
ks. prof. Roman Dzwonkowski (Lublin)
Dariusz Bonisławski (Olsztyn)
Jacek Brachocki (Wrocław)
Mirosław Brzozowski (Zamość)
Zbigniew Ciechanowski (Koszalin)
Zdzisław Czubakowski (Gorzów)
prof. Piotr Damulewicz (Białystok)
Wojciech Dębowski (Bielsko Biała)
Stefan Gajda (Katowice)
Hanna Gałązka (Łomża)
dr Krystyna Gąsowska (Kraków)
prof. Dariusz Górecki (Łódź)
Mariusz Grudzień (Rzeszów)
prof. Tadeusz Markowski (Rzeszów)
Jan Jaraszek (Pułtusk)
Marek Jaroszek (Chełm)
ks. bp Ryszard Karpiński (Lublin)
Andrzej Modzelewski (Olsztyn)
Jerzy Myszkowski (Siedlce)
Bolesław Pastucha (Szczecin)
Krystyna Rostocka (Opole)
Marek Różycki (Warszawa)
Czesław Rybicki (Łomża)
prof. Julian Winnicki (Wrocław)
Bożena Zięba (Poznań)

 

Krajowa Komisja Rewizyjna:
dr Tomir Sołtan (Warszawa) – Przewodniczący
Barbara Abel (Opole)
Irena Białęcka (Warszawa)
Adam Cekiera (Katowice)
Władysław Strutyński (Olsztyn)

 

 

 

 

 

 

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"

w latach 2008-2010

 

 

Prezes Stowarzyszenia:
Maciej Płażyński

 

Prezes honorowy:
prof. Andrzej Stelmachowski

 

Zarząd Krajowy:
Prezes – Maciej Płażyński
Skarbnik – Grzegorz Popielarz

Członkowie:
Jarosław Chołodecki
Michał Dworczyk
sen. Henryk Maciej Woźniak

 

Rada Krajowa:
Maciej Płażyński – Przewodniczący
prof. dr hab. Jan Mazur (Lublin) – Wiceprzewodniczący
poseł Halina Rozpondek (Częstochowa) – Wiceprzewodnicząca

bp Paweł Anweiller (Bielsko Biała)
ks. prof. Roman Dzwonkowski (Lublin)
Dariusz Bonisławski (Olsztyn)
Jacek Brachocki (Wrocław)
Mirosław Brzozowski (Zamość)
Zbigniew Ciechanowski (Koszalin)
Zdzisław Czubakowski (Gorzów)
prof. Piotr Damulewicz (Białystok)
Wojciech Dębowski (Bielsko Biała)
Stefan Gajda (Katowice)
Hanna Gałązka (Łomża)
dr Krystyna Gąsowska (Kraków)
prof. Dariusz Górecki (Łódź)
Mariusz Grudzień (Rzeszów)
prof. Tadeusz Markowski (Rzeszów)
Jan Jaraszek (Pułtusk)
Marek Jaroszek (Chełm)
ks. bp Ryszard Karpiński (Lublin)
Krzysztof Łachmański (Pułtusk)
Andrzej Modzelewski (Olsztyn)
Jerzy Myszkowski (Siedlce)
Bolesław Pastucha (Szczecin)
Krystyna Rostocka (Opole)
Marek Różycki (Warszawa)
Czesław Rybicki (Łomża)
prof. Andrzej Stelmachowski (Warszawa)
prof. Julian Winnicki (Wrocław)
Bożena Zięba (Poznań)

Krajowa Komisja Rewizyjna:
Tomir Sołtan (Warszawa) – Przewodniczący
Barbara Abel (Opole)
Adam Cekiera (Katowice)
Piotr Kwiecień (Warszawa)
Władysław Strutyński (Olsztyn)

 

 

 

 

 

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
na kadencję 2005-2008

 

 

Prezes Stowarzyszenia:
prof. Andrzej Stelmachowski

 

Zarząd Krajowy:

Prezes – prof. Andrzej Stelmachowski
Wiceprezes – prof. Józef Wróbel
Sekretarz – Maria Piotrowicz
Skarbnik – dr Kazimierz Jurczak

Członkowie:
Mariusz Grudzień
Tadeusz Markiewicz

 

Rada Krajowa:

prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski – Przewodniczący
prof. dr hab. Jan Mazur – Wiceprzewodniczący
dr Witold Rybczyński – Wiceprzewodniczący

ks. bp. Paweł Anweiler
Mirosław Brzozowski
Zdzisław Czubakowski
Wojciech Dębowski
ks. prof. Roman Dzwonkowski
Stefan Gajda
Hanka Gałązka
dr Krystyna Gąsowska
Grzegorz Gieniec
Adam Hlebowicz
prof. Zbigniew Jabłonowski
Senator Kazimierz Jaworski
Senator Krzysztof Jurgiel
ks. bp. Ryszard Karpiński
prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Senator Anna Kurska
Jerzy Myszkowski
Bolesław Pastucha
Jerzy Petrus
Izabella Półtorak
Krystyna Rostocka
Halina Rozpondek
Marek Różycki
Robert Sobol
dr hab. Julian Winnicki
Bożena Zięba

Komisja Programowo-Finansowa:

prof. Jan Mazur – Przewodniczący
Dariusz Bonisławski
Wojciech Dębowski
dr Krystyna Gąsowska
Jerzy Myszkowski
Izabella Półtorak
Marek Różycki
Bożena Zięba

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Krystyna Borzemska – Przewodnicząca
Adam Cekiera – Wiceprzewodniczący
Bronisław Durkalec
Czesław Rybicki
Piotr Kwiecień

Sąd Koleżeński:

ks. prał. Witold Andrzejewski
dr Jan Fabijański
Jan Matuszek
Andrzej Modzelewski
Stanisław Poluszczyk