Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Władze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" kadencja 2012-2016

 

 

Prezes

 

Longin Komołowski

 

 

Zarząd Krajowy

 

Prezes - Longin Komołowski
Wiceprezes – Dariusz Bonisławski
Sekretarz – Krzysztof Łachmański
Skarbnik – Tomasz Różniak
Członek Zarządu – Marek Różycki

 

 

Rada Krajowa

 

Przewodniczący - Longin Komołowski

Wiceprzewodnicząca - Hanna Gałązka
Ks. bp. Paweł Anweiler
Cezary Arciszewski
Ks. prałat Henryk Błaszczyk
Mirosław Brzozowski
Wojciech Dębowski
Ks. prof. Roman Dzwonkowski
Prof. Mariusz Frączek
Stefan Gajda
Hanka Gałązka
Dr Tomasz Głowiński
Adam Hlebowicz
Jan Jaraszek
Anna Kietlińska (rezygnacja 30.10.2013)
Prof. Marek Konopczyński
Jan Korsak
Dr Anna Kosicka
Henryk Kowalczyk
Mirosław Koźlakiewicz
Jarosław Krajewski
Prof. Tadeusz Markowski
Andrzej Modzelewski
Piotr Mrozowski
Jerzy Jacek Myszkowski
Jerzy Ostrouch
Jerzy Petrus
Czesław Rybicki
Aleksander Socha
Aleksandra Ślusarek
Prof. Kazimierz Wiatr
Agnieszka Bogucka
Izabela Wyszowska
Dr Robert Wyszyński
Dariusz Przybytek
Władysław Strutyński

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

Adam Cekiera
Wiesław Gługiewicz
Dariusz Kwas
Piotr Ojowski
Sławomir Zgrzywa

 

 

Krajowy Sąd Koleżeński

 

Jan Gajewski
Jerzy Grzywacz
Stanisław Koźmiński
Andrzej Piegutkowski
Wojciech Zaguła

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w latach 2008-2010

 

Maciej Płażyński

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w latach 1990-2008

 

prof. Andrzej Stelmachowski

 

 

 

 

 

Lista 87 założycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 

prof. Andrzej Ajnenkiel
sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
pos. Jarosław Barańczak
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
pos. Andrzej Bondarewski
Wojciech Borzobohaty
Józef Borzyszkowski
red. Olgierd Budrewicz
sen. Gabriela Cwojdzińska
min. Izabela Cywińska
red. Mieczysław Czuma
ks. bp Jerzy Dąbrowski
pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
prof. Marian Drozdowski
Czesław Drust
ks. prof. Roman Dzwonkowski
prof. Władysław Findeisen
pos. Andrzej Gabryszewski
sen. Ryszard Ganowicz
prof. Bronisław Geremek
Józef Gierowski
prof. Aleksander Gieysztor
pos. Mieczysław Gil
Bogumił Grot
pos. Aleksander Hall
pos. Ryszard Iwan
Stanisław Michał Jankowski
Krzysztof Kalczyński
ks. bp Zygmunt Kamiński
ks. Ryszard Karpiński
prof. Krystyna Kersten
Józef Klasa
red. Jerzy Klechta
Mieczysław Klimaszewski
sen. Tadeusz Kłopotowski
pos. Bronisław Komorowski
prof. Mikołaj Kozakiewicz
ks. Zbigniew Kraszewski
o. prof. Mieczysław A. Krąpiec
sen. Maciej Krzanowski
prof. Władysław Kucharski
prof. Marcin Kula
Zbigniew Lech
prof. Jacek Leoński
Mikołaj Lipowski
prof. Witold Lutosławski
prof. Paweł Łączkowski
prof. Piotr Łossowski
red. Tomasz Łubieński
ks. Tadeusz Majewski
prof. Władysław Markiewicz
ks. Józef Mikołajewski
red. Andrzej Miłosz
prof. Władysław Miodunka
sen. Jan Musiał
pos. Ireneusz Niewiarowski
pos. Piotr Nowina-Konopka
pos. Janusz Onyszkiewicz
ks. Stanisław Opiela
ks. Henryk Ostach
red. Władysław Oszelda
Wojciech Owsianowski
ks. Zdzisław Pawlik
Jan Plater-Gajewski
Zygmunt Radłowski
dr Tomasz Radzik
red. Bohdan Rączkowski
sen. Ryszard Reiff
Witold Rybczyński
płk Stanisław Skalski
prof. Krzysztof Skubiszewski
Witold Stankiewicz
Stefan Starczewski
prof. Andrzej Stelmachowski
red. Jerzy Surdykowski
ks. Edward Szymanek
sen. Józef Ślisz
ks. bp Zdzisław Tranda
red. Jerzy Turowicz
Wiesław Walendziak
ks. Jan Walter
pos. Jerzy Wuttke
prof. Andrzej Zahorski
Jan Zalewski
Krzysztof Zanussi
Stanisław Zarzecki
pos. Jerzy Żurawiecki

 

 

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

wybrany na zebraniu założycielskim w dniu 7 lutego 1990 roku

 

prof. Andrzej Ajnenkiel
pos. Jarosław Barańczak
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
ks. bp Jerzy Dąbrowski
prof. Władysław Findeisen
prof. Bronisław Geremek
prof. Aleksander Gieysztor
pos. Mieczysław Gil
pos. Aleksander Hall
Stanisław Michał Jankowski
Józef Klasa
sen. Tadeusz Kłopotowski
sen. Maciej Krzanowski
prof. Paweł Łączkowski
ks. Józef Mikołajewski
pos. Janusz Onyszkiewicz
ks. Henryk Ostach
Jan Plater-Gajewski
sen. Ryszard Reiff
prof. Krzysztof Skubiszewski
prof. Andrzej Stelmachowski
sen. Józef Ślisz
red. Jerzy Turowicz
ks. Jan Walter.

 

 

 

Rada Krajowa wybrana 2 kwietnia 1990 roku

przez I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 

prof. Andrzej Ajnenkiel
sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
pos. Andrzej Bondarewski
Wojciech Borzobohaty
Andrzej Chodkiewicz
prof. Wiesław Chrzanowski
red. Mieczysław Czuma
ks. bp Jerzy Dąbrowski
pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
ks. prof. Roman Dzwonkowski
prof. Władysław Findeisen
pos. Mieczysław Gil
pos. Aleksander Hall
Jerzy Janicki
Stanisław M. Jankowski
prof. Sławomir Kalembka
ks. bp Zygmunt Kamiński
ks. bp Ryszard Karpiński
prof. Aleksander Koj
sen. Tadeusz Kłopotowski
pos. Bronisław Komorowski
ks. bp Zbigniew Kraszewski
prof. Paweł Łączkowski
red. Tomasz Łubieński
ks. bp Tadeusz Majewski
Jan Malanowski
ks. Józef Mikołajewski
ks. Henryk Ostach
Jan Plater-Gajewski
sen. Ryszard Reiff
prof. Krzysztof Skubiszewski
Andrzej Szczepkowski
ks. Edward Szymanek
red. Jerzy Turowicz

 

 

Prezydium Rady Krajowej wybrane 19 kwietnia 1990 roku

 

prof. Andrzej Stelmachowski
ks. bp Zygmunt Kamiński
prof. Paweł Łączkowski
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
ks. bp Jerzy Dąbrowski
Andrzej Chodkiewicz
pos. Mieczysław Gil
pos. Bronisław Komorowski
sen. Ryszard Reiff