PROGRAMY POMOCOWE STOWARZYSZENIA

ROK 2020 - WNIOSKI NA SZKOLENIA - WSPARCIE METODYCZNE NAUCZYCIELI
Wniosek na szkolenia do pobrania


WNIOSEK NA SZKOLENIA NA ROK 2020


Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019  roku

wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

warsztaty@wspolnotapolska.org.plfacebook