Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa
w Narciarstwie Biegowym
III Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa
w Narciarstwie Biegowym

2-5 marca 2023 roku w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

REGULAMIN


ORGANIZATOR BIEGU

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

PARTNER ORGANIZATORA MISTRZOSTW

Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa

CEL ZAWODÓW

 • popularyzacja narciarstwa biegowego na świecie w tym w szczególności w środowiskach polonijnych
 • upowszechnienie aktywnego sposobu spędzenia czasu

BIURO ZAWODÓW I STARTY

 • Biuro zawodów czynne od godz. 9:30. W dniach zawodów,
 • Start kategorii młodzieży od godz. 10:30 począwszy od grupy najmłodszej.

KOLEJNOŚĆ STARTÓW GRUP WIEKOWYCH ORAZ DYSTANSE

 • Junior młodszy – 2 km
 • Junior – 3 km
 • Senior – 3 km
 • Master – 3 km
 • Oldboys 60+ - 2 km

Kolejność startu w grupach wiekowych:

 1. Kobiety
 2. Mężczyźni

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych.

Zawody zostaną rozegrane w dwóch technikach biegowych:

 1. Biegi techniką klasyczną – start wspólny, dystans zależny od kategorii wiekowej – w dniu 3 marca 2022 roku
 2. Biegi techniką dowolną – start interwałowy, dystans zależny od kategorii wiekowej - w dniu 4 marca 2023 roku

Zasady uczestnictwa w Biegu:

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Poprzez dokonanie zgłoszenia do zawodów uczestnik potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich i z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  Weryfikacja uczestników rozpocznie się o 9.30 w biurze zawodów w dniu  zawodów
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą opiekunów prawnych.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media.

SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 • Zawody odbywać będą się na zamkniętych pętlach o długości 1 kilometra ze startu wspólnego w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • Zawodnicy oraz zawodniczki zostaną podzieleni i sklasyfikowani w kategoriach wiekowych (decyduje ilość lat)
 • W przypadku małej liczby (minimum 5 osób dla danej kategorii) zgłoszeń w danej kategorii wiekowej, kategorie wiekowe będą łączone z inną (wyższą) kategorią, a w przypadku najwyższej kategorii z niższą
 • Zawody - czas mierzony elektronicznie
 • W przypadku niedostatecznych warunków śniegowych, organizator może zdecydować o skróceniu dystansów o czym poinformuje zawodników przez rozpoczęciem konkurencji
 • Zawody rozegrane zostaną w dwóch technikach biegowych:

- biegi techniką dowolną – start indywidualny
- biegi techniką klasyczną – start wspólny

 • Kolejność startu w grupach wiekowych – 1. kobiety, 2. mężczyźni

MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody rozegrane zostaną w Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa, Ptaszkowa 883, 33-333 Ptaszkowa

HARMONOGRAM ZAWODÓW

  03.03.2023 roku - piątek

STYL KLASYCZNY   10:30 – START pierwszego wyścigu

  04.03.2023 roku - sobota

STYL DOWOLNY   12:00 – START pierwszego wyścigu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Zwody odbywać się będą zgodnie Narciarskim Regulaminem Sportowym (NRS) z wyłączeniem parametrów tras tzn. Regulamin dopuszcza odstępstwa od tych założeń
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie
 • Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora posiadające odpowiednie kwalifikacje sędziowskie
 • We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie zawodów decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów i Kierownikiem zawodów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów
 • W biegu, który odbywa się w stylu klasycznym, zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania jego zasad na całej długości trasy
 • Uczestnicy nagrodzeni zostaną medalami za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają medal pamiątkowy

Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w imprezie.STRONA GŁÓWNA MISTRZOSTW W 2023 ROKUORGANIZATOR
PARTNER ORGANIZATORA MISTRZOSTW

PATRONAT MEDIALNY


OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU
© POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - patron medialny Mistrzostw

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.PORTAL MISTRZOSTW OGLĄDANO DOTYCHCZAS 56161 RAZYfacebook