WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Rosja


2019-07-23 DNI KULTURY POLSKIEJ NA KUBANIU Aleksander Sielicki

3 maja odbyło się uroczyste otwarcie Dni Kultury Polskiej na Kubaniu, zorganizowanych przez Krasnodarską Organizację Regionalną Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”, które w roku bieżącym poświęcone były 25 rocznicy założenia Organizacji. W toku imprezy wysłuchano referatów na temat Dnia Polonii i Polaków za granicą, Dnia Flagi Polskiej, a także Dnia Konstytucji z 3 Maja 1791 roku oraz Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Po czym gości uraczono koncertem artystycznych zespołów polonijnych „Piosenka Polska” oraz „Kwiaty Polskie”. Kilku piosenek wysłuchano w wyśmienitym wykonaniu solistki Tatiany Pawłowskiej. Dzięki staraniom młodej uczestniczki koncertu Agnii Zabłockiej widownia nauczyła się piosenki polskiej „Jesteśmy jedną rodziną”.


SWP


9 maja członkowie Polskiego Centrum „Jedność” wzięli udział w świętowaniu Dnia Zwycięstwa i złożyli kwiaty przy zespole pamiątkowym na cmentarzu Wszystkich Świętych w Krasnodarze.

12 maja w narodowościowym pokoju gościnnym Krasnodarskiego Centrum Kultur Narodowych odbył się „Wieczór relikwii rodzinnych”. Program został przygotowany przez Gierę Kostenkę, czynną działaczkę Związku Słowian Kubania. Wśród jej przodków są przedstawiciele sławnych rodów Gromyków, Lewald-Jezierskich i Szelutów. Pani Kostenko przedstawiła szereg materiałów genealogicznych polskich i rusińskich rodzin szlacheckich z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Swoją koleją pani Lora Kozłowska oraz pani Anna Gordiejewa przygotowały deklamacje poetyckie, zaś pani Maryna Pietrzakowska – opowiadanie na temat twórczości Henryka Sienkiewicza. Pani Wiktoria Zamichowska ofiarowała widzom dygresję w głąb polskiej kultury muzycznej, a mianowicie sięgnęła w twórczość polskiego pianisty i kompozytora Apolinarego Szeluto. Wszystkich uczestników wieczoru ucieszyło „Cantabile” Fryderyka Chopina w wykonaniu młodziutkiej Ludmiły Kostenki. Organizatorka wieczoru zademonstrowała obecnym fotografie oraz inne relikwie (podstawka, szkatułka, obrus), które przez długie lata przechowywano w jej rodzinie. Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że wiedza genealogiczna oraz pamięć o przodkach są najważniejszym wskaźnikiem poziomu rozwoju kultury ludzkiej.


SWP


24 maja odbył się wykład pana Sebastiana Torlopy, członka Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej i wyświetlenie filmu, który jaskrawo przedstawił paletę podstawowych kierunków działalności jego współtowarzyszy. Słuchacze poznali szczegóły rekonstrukcji historycznej, przede wszystkim z XIX-XX wieku, czyli odzieży, bytu, oręża, oporządzenia itp. Poruszono również kwestie współpracy polskich i rosyjskich klubów rekonstrukcji historycznej.

24 maja w Dniu Pisemności i Kultury Słowiańskiej (Dzień świętych Cyryla i Metodego) w stanicy Jelizawietinskiej odbył się XIII Regionalny Festiwal Kultur Słowiańskich „Dusza Słowiańska” zorganizowany przez Związek Słowian Kubania. W imprezie tradycyjnie wzięli udział członkowie Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego „Jedność”. Tym razem był to zespół „Piosenka Polska”.


SWP


25 maja w ramach obchodów Dnia Pisemności i Kultury Słowiańskiej Krasnodarską Organizację Regionalną Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” odwiedziła grupa aktywistów „Braterstwa prawosławnych tropicieli” (wydział w Korenowsku, kierownik Walery Kim). Inicjatorem spotkania wystąpił młody poseł Rady Rejonowej Jewgienij Bachariew oraz wiceprezes Rady młodych posłów Rejonu Korenowskiego Igor Siergiejew. Młodzi tropiciele zapoznali się z działalnością Centrum Kultur Narodowych i odwiedzili Kościół rzymsko-katolicki świętego Liboriusza. Tropiciele z Korenowska zwrócili się do Polaków z Krasnodaru z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów roboczych z organizacjami harcerskimi w Polsce. Należy zaznaczyć, że w roku bieżącym ruch skautowski w Rosji obchodzi 110 rocznicę narodzenia się. W toku spotkania uczestnicy wymienili się nawzajem różnymi wydawnictwami książkowymi, czasopismami oraz rysunkami.


SWP


26 maja w narodowościowym pokoju gościnnym Krasnodarskiego Centrum Kultur Narodowych odbył się wieczór kulturalno-oświatowy „Pani Jadwiga oraz jej przyjaciele” poświęcony pani Jadwidze Garlińskiej-Grzelak, wybitnej działaczce naszej Polonii.
Pani Jadwiga urodziła się we Lwowie, uczęszczała tam do polskiej szkoły nr 10. Na początku lat 1960-tych po ślubie z Antonim Grzelakiem przeprowadziła się do Krasnodaru, gdzie po ukończeniu Akademii Medycznej przez całe życie pracowała w charakterze lekarza. Będąc osobą niezwykle utalentowaną a także patriotką polską pani Jadwiga nigdy nie zapominała, że jest naturalną nosicielką języka i kultury polskiej. Już w latach 1960-tych z jej inicjatywy w dziale literatur obcych Krasnodarskiej Regionalnej Biblioteki Naukowej imienia Aleksandra Puszkina miejscowi Polacy zaczęli spotykać się z polskimi lotnikami wojskowymi, którzy przez szereg kolejnych lat masowo odbywali przeszkolenie w naszym mieście. Na przełomie lat 1970-1980-tych owe spotkania Polaków w bibliotece nabrały walorów nieformalnej organizacji. Pani Jadwiga zaczęła prowadzić kurs języka polskiego, zorganizowała teatrzyk polski oraz od czasu do czasu urządzała rozmaite wieczory tematyczne.
Od momentu odrodzenia w Krasnodarze parafii rzymsko-katolickiej oraz powstania Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego „Jedność” pani Jadwiga czynnie wspierała te organizacje. Pod jej kierownictwem powstał polski folklorystyczno-etnograficzny zespół „Skowronek”, dla którego własnoręcznie uszyła dziesiątki strojów ludowych z różnych regionów Polski. Ona jest autorką szeregu piosenek i innych utworów poetyckich w języku polskim, którymi wciąż cieszy swoich wielbicieli.
W ramach twórczej części wieczoru przedstawiono cztery rozdziały: „Farlandia”, nawiązująca do tematu twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz wspomnień magicznego Krakowa, muzyczno-poetyckie „Senne marzenia”, estradowe „Show czekoladowe” oraz szczególnie życzliwie przyjęte przez widzów żartobliwe wystąpienie nastolatków „Krasnoludki”.
Wśród przyjaciół pani Jadwigi, którzy wzięli aktywny udział w imprezie, należy wymienić panią Lilię Bohdan, panią Dianę Gajtynę, panią Świetlanę Sielicką, panią Ludmiłę Mulawkę, panią Helenę Głuchowczenkę, pana Mikołaja Głuchowczenkę, panią Irenę Daniłową, pana Maksyma Żurawlowa, panią Lorę Kozłowską, panią Olgę Ustiniwą, panią Dorotę Szapoczka.


SWP


2 czerwca na sali aktowej Krasnodarskiego Centrum Kultur Narodowych odbyło się uroczyste zamknięcie Dni Polskiej Kultury na Kubaniu. W koncercie galowym wzięli udział członkowie Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego „Jedność” oraz działacze kultury Kubania. Koncert został zainaugurowany przez wzorcowy wokalny zespół artystyczny „Akwamaryn” pod kierunkiem Haliny Łyczowej, który wykonał kompozycję „Kubań – to nasz dom”. Sztafetę podjęły zespoły polonijne „Polska Piosenka”, „Nowy Świat”, „Kwiaty Polskie” oraz poszczególni wykonawcy: zasłużony artysta Kubania Aleksander Gogawa, solistka Tatiana Pawłowska, solista Andrzej Żywienkow, młodociani wykonawcy Agnia i Grzegorz Zabłoccy, Maria Piechtierewa, zespól studencki pod kierunkiem Anny Bolszowej z Wydziału Filologii Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego. Część muzyczna została zakończona występem laureata konkursów ogólnorosyjskich i międzynarodowych, wykładowcy Krasnodarskiej Państwowej Akademii Kultury Maryny Staszkiewicz, która wykonała kompozycję „Złota rybka” Stanisława Moniuszki. Ogromne wrażenie na widzów zrobiła „Kołysanka Roksany” z opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego w wykonaniu laureatów konkursów ogólnorosyjskich i międzynarodowych Lujsine Ogandżanian (skrzypce) i Dymitra Mamonowa (fortepian).


SWP


Wreszcie nastąpiło wręczenie nagród dla uczestników XVI Międzynarodowego Konkursu Rysunku „Rosja – Polska”. Gran Prix otrzymał Denis Chimunin, uczeń Krasnodarskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych imienia W. A. Ptaszyńskiego.


Aleksander Sielicki
Związek Organizacji Polskich „Jedność”MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook