WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Austria


2019-07-22 IV Bieg Pocztyliona - Poczta Królewska "Unia Lubelska" 2019 http://www.paka-s.eu

14 lipca 2019 r. pod bramami klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie zakończył się IV Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin 2019 „Unia Lubelska”

Celem biegu było przybliżenie informacji historycznych w 450 rocznicę Unii Lubelskiej o Polsce i Polakach, zamieszkujących tereny za obecną wschodnia granicą Polski, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, podtrzymywanie więzi kulturowej migrantów z Polską i Polakami za wschodnia granicą Polski oraz aktywizacja tych środowisk Polskich w szerokim zakresie łączności z Polską, Europą i światem.

Był to czwarty już z kolei organizowany corocznie przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń międzynarodowy bieg sztafetowy non stop o charakterze sportowo-edukacyjno-patriotycznym z tematyką historii Polski.
Po raz pierwszy meta biegu wyznaczona została w Polsce.

IV Bieg Pocztyliona podzielony został na dwie grupy.

Pierwsza grupa, "Grupa Wiedeńska", mająca do pokonania trasę o długości blisko 1200 kilometrów, wystartowała w dniu 7 lipca 2019 r. w Austrii, w Wiedniu na górze Kahlenberg, i przez Słowację, Ukrainę (Lwów) dobiegła do Lublina dnia 14 lipca 2019 r.
Druga grupa, "Grupa Wileńska", która miała do pokonania blisko 600 kilometrów, wystartowała na Litwie w Wilnie, 12 lipca 2019 r. i ukończyła bieg wspólnie z pierwszą grupą w Lublinie.

W biegu wzięły udział 22 osoby ze sztafety twardej oraz goście na poszczególnych odcinkach. W sumie aktywnie na trasie uczestniczyło ponad 45 osób, w tym trzech biegaczy z innych krajów: Węgier, Ukrainy i Białorusi.
Dostarczyliśmy do Prezydenta Lublina cztery listy, przekazane nam na trasie biegu.

Pełna relacja na stronie PAKA-s Wiedeń.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


PAKA-s WienMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook