WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Brazylia


2019-07-22 ZESPOŁY Z BRAZYLII NA FESTIWALU W RZESZOWIE PAI

W XVIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 2019 r. wzięły udział także zespoły z Brazylii.

Na fotografiach festiwalowy, barwny korowód ulicami Rzeszowa i zespoły z Brazylii: Mazury - Mallet (4 fot.), Wisła - Kurytyba (6 fot), Karolinka - Sao Mateus do Sul.


zdjęcia: Jacek StankiewiczMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook