WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Ukraina


2019-05-16 Nagrody dla członków „Odrodzeniа” w Berdiańsku http://polonia.org.ua

16 maja o godz. 18.00 w Charkowskiej Filharmonii z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości organizowane Konsulatem Generalnym RP i koncert polskiej muzyki.

W ramach uroczystości zasłużeni działacze ruchu polonijnego Charkowskiego Okręgu Konsularnego zostali odznaczeni nagrodami państwowymi. Wśród odznaczonych byli i działacze Polskiego Kulturalo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku.

Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez Prezydenta RP, została odznaczona wieloletnia dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa i honorowy członek „Odrodzenia” prof. Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Srebrny Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Z kolei, sekretarz do spraw oświaty Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” Olga Popowa i skarbnik Towarzystwa Jerzy Sopin zostali wyróżnieni medalem ministra kultury „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Dziękując Konsulowi Generalnemu RP w Charkowie za przyznane nagrody prezes prof. Lech Suchomłynow zaznaczył: „Każda praca ma swój sens, zwłaszcza, gdy wykonuje się ją z pasją. Tym bardziej jest miło, gdy ktoś to dostrzega i uważa, że była potrzebna i wniosła coś nowego do krzewienia szeroko rozumianego pojęcia polskości na Wschodzie.

W imieniu wszystkich Polaków Berdiańska, szczególnie osób wyróżnionych dziękuję Panu Konsulowi, wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do otrzymania odznaczeń.

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie dla podejmowanych przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku działań na rzecz kultywowania kultury naszych przodków za granicami Polski.

Składając wyrazy wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu cennych inicjatyw i pomysłów”.


Mikołaj Bondarew
"Odrodzenie" Pierwsza Polonijna Witryna Internetowa na Ukrainie http://polonia.org.uaMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook