WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Ukraina


2019-05-16 Zamknięta premiera filmu „Polacy w Odessie. Historia diaspory” Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

W ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 maja w Odessie odbyła się zamknięta premiera filmu „Polacy w Odessie. Historia diaspory”. Film w reżyserii Pawła Majstrenki opowiada o naszych przodkach, którzy mieszkali i pracowali w tym mieście od XIX wieku, o piętnie jakie odcisnęła historia Polski na ich losie a przede wszystkim o heroicznym trudzie zachowania własnej kultury, tradycji i religii, o pierwszych krokach odradzania polskiej wspólnoty w 1990 roku. Na początku wszyscy zebrani razem zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.

Po premierze goście w przytulnej sale IQSpace mieli możliwość zadać pytania panu reżyserowi oraz pani prezes, która wystąpiła jako producent filmu, i podzielić się swoimi refleksjami.

Wśród gości wydarzenie zaszczycili swoją obecnością senator RP pani Anna Grażyna Sztark, senator RP pani Margareta Budner, konsul RP w Odessie pan Aleksander Białowiejski,konsul RP w Odessie pan Łukasz Winny, ks. Józef Pawluk, przewodnicząca Komitetu ds. Kultury przy gubernatorze obwodu odeskiego pani Łarysa Kozłowska, Dyrektor Asocjacji Turystycznej Odessy pani Oksana Kuzniecowa, grupa nauczycieli z Gdańska oraz wszystkie osoby, które zrobiły swój wkład w jego powstanie. Organizatorzy wydarzenia podziękowali wszystkim, kto pomógł w realizacji tego cudownego projektu, a Pawel Maistrenko z rąk pani prezes Swietłany Zajcewej-Wełykodnej dostał symboliczne odznaczenie - przypinkę prezydencką za film wraz z życzeniami dalszych sukcesów, nowych osiągnięć i wielu nagród!

Wydarzenie zostało współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 maja.


Zdjęcia Olga Krawcowa
Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w OdessieMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook