WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Rosja


2019-05-15 Spotkanie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja polonia39.com

Wczoraj, 14 maja odbyło się tradycyjne Spotkanie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Zebranych przedstawicieli środowiska polonijnego obwodu kaliningradzkiego oraz innych gości przywitała Pani Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Anna Nowakowska. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie!


Narodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków "Polonia" (Kaliningrad, Rosja)MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook