WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Polska


2019-05-15 X Międzynarodowy Turniej Koszykówki dla młodzieży polskiej i polonijnej POLBASKET 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Rozpoczął się jubileuszowy, X Międzynarodowy Turniej Koszykówki dla młodzieży polskiej i polonijnej POLBASKET 2019

Zawodnicy z Litwy (2 reprezentacje: Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego i Gimnazjum w Jaszunach), Białorusi (drużyna Sokoła – Grodno) oraz Ukrainy (Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie), a także uczniowie pułtuskich szkół podstawowych walczą o puchary: Ministra Henryka Kowalczyka, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Burmistrza Pułtuska.

Zawodników powitał i jednocześnie otworzył zawody Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej, a zarazem wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański.

Turniej został zorganizowany przez: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, Burmistrza Miasta Pułtusk i Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w PułtuskuMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook