WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Argentyna


2019-05-12 „Z Borszczowa do Apóstoles, rodzinna spuścizna” Ambasada RP w Buenos Aires

„Z Borszczowa do Apóstoles, rodzinna spuścizna” to tytuł polskiego rozdziału książki pt. „Zwykłe historie między Europejczykami i Argentyńczykami”

Książka została przygotowana przez ambasady państw członkowskich Unii Europejskiej pod patronatem Delegatury UE w Argentynie.

Jej promocja odbyła się z okazji dnia Europy 9 maja w Centrum Kulturalnym Kirchner w Buenos Aires. Polski rozdział poświęcono rodzinie Szychowskich, którą na uroczystości reprezentowała Amanda Szychowska i narrator polskiego rozdziału Tusam.


Ambasada RP w Buenos AiresMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook