WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Włochy


2019-05-05 Dzień Polonii i Polaków za Granicą - spotkanie z Polonią w Ambasadzie w Rzymie Polonijna Agencja Informacyjna

Wczesnym popołudniem, w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie, delegacja polska której przewodniczy marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezydenta RP reprezentuje Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski zaś Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prezes Dariusz Piotr Bonisławski, spotkała się z przedstawicielami Polonii w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.Spotkanie zorganizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Związek Polaków we Włoszech oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". W jego trakcie swoje wystąpienia mieli (w kolejności):

Szymon Wojtasik, Charge d'affaires
Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP
Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który wręczy odznaczenie za zasługi dla Polonii Annie Traczewskiej-Radici
Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Urszula Stefańska- Andreini, Prezes Związku Polaków we Włoszech

W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze szkół SPK Rzym, polskiej szkoły Anders w Marche i Umbrii, zaś marszałek Stanisław Karczewski wręczył flagi reprezentantom szkół polskich polonijnych działających we Włoszech.

Spotkanie zwieńczyło zwiedzanie wystawy patriotycznych prac pod wspólnym tytułem "Oblicza Polonii", przygotowanej przez polonijne dzieci

Był też czas na wywiady...


Na zdjęciach Anna Traczewska-Radici i Dariusz Piotr Bonisławski w wywiadzie dla TVP Polonia i konferencja prasowa Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Prezesa "Wspólnoty Polskiej".


Korespondencja i zdjęcia: © Agata Pawłowska - PAI


Ambasada polska w Rzymie

Budynek Ambasady RP w Rzymie w dzielnicy Parioli, willa zakupiona przez rząd polski w 1951 r., zawsze wzbudzała podziw odwiedzających. Zbudowana w 1925 roku w stylu późnego i lekko eklektycznego art déco, zachwyca przede wszystkim wspaniałymi mozaikami marmurowymi i alabastrowymi, a także detalami architektonicznymi i pięknym ogrodem. Cenne zbiory sztuki, pochodzące w większości z Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym z kolekcji Kierbiedziów, stanowią doskonałe uzupełnienie bogatych architektonicznie wnętrz.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Włochami, gorącym tematem stało się znalezienie siedziby dla polskiej ambasady i to nie tylko przy Kwirynale, ale również przy Stolicy Apostolskiej. Sytuacja finansowa nie pozwoliła jednak na zakup żadnej siedziby i stąd obie ambasady polskie w Rzymie kilkakrotnie zmieniały adres.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był zbyt krótki, by państwo polskie mogło stworzyć kompleksową sieć zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, które mieściłyby się w budynkach porównywalnych do tych, na jakie pozwolić sobie mogły państwa bogatsze i o historii nieprzerywanej ciągłymi wojnami czy zaborami.

Siedziba Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się dziś w ekskluzywnej dzielnicy Rzymu Parioli, położonej na tufowym wzgórzu o tej samej nazwie. Do końca XIX wieku była to dzielnica podmiejska, położona za murami miasta od strony Porta del Popolo, po lewej stronie zakola Tybru.

Zbudowana w stylu póżnego i lekko eklektycznego art déco, zachwyca przede wszystkim wspaniałymi mozaikami marmurowymi i alabastrowymi, a także detalami architektonicznymi, nie wspominając o pięknym ogrodzie. Cenne zbiory sztuki pochodzące w większości z Muzeum Na-rodowego w Warszawie, w tym z kolekcji Kierbedziów, stanowią doskonałe uzupełnienie bogatych architektonicznie wnętrz.


Kolejny punkt programu Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie to:

Godz. 17:30 – 19:00

POLONIJNY PIKNIK RODZINNY
organizuje: Nasz Świat, Videopyja, Alek Nowak, Ewa Nytko
Parafia Santa Maria Dell’Olivo,
Piazza Santa Maria Dell’Olivo 2, Rzym


Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook