WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Irlandia


2019-04-08 Mobilizacja Polonii w Irlandii przed irlandzkimi wyborami lokalnymi Forum Polonia

24 maja 2019 roku odbędą się irlandzkie wybory do samorządów lokalnych oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy mieszkający w Irlandii mają prawo do głosowana w obu przedsięwzięciach niezależnie czy posiadają irlandzkie obywatelstwo, czy polskie.

Każdy Polak i Polka na Zielonej Wyspie ma możliwość wybrania radnych do lokalnych urzędów miast. W ten sposób mając wpływ na sprawy lokalne, takie jak polityka mieszkaniowa, lokalne podatki, infrastruktura, lokalne szkoły, transport, aktywności i wydarzenia społeczne, prace zabaw. Jak informuje Agnieszka Wieczorkowska z Forum Polonia, „aby głosować w irlandzkich wyborach lokalnych, trzeba zarejestrować się w spisie wyborców na 15 dni przed terminie wyborów, tj. do 7 maja br.

Rejestracja w spisie wyborców polega na wypełnieniu formularza RFA2 ze strony www.checktheregister.ie, udania się do najbliższego posterunku Gardy wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości oraz uzyskania pieczęci na formularzu, który należy wysłać do swojego urzędu miasta”.

„Polacy – jako największa mniejszość narodowa w Irlandii, stanowi potencjalnie bardzo dużą grupę wyborców, o której głosy mogą ubiegać się kandydaci do rad miast” – mówi Viola Di Bucchianico z Forum Polonia.

Aby zachęcić Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz do aktywnego uczestnictwa w majowych wyborach, Forum Polonia Irlandia prowadzi kampanię informacyjną w myśl hasła >> Pracujemy, mieszkamy, głosujemy <<, której głównym celem jest mobilizacja środowisk polonijnych do udziału w wyborach lokalnych, edukacja społeczności polskiej z zakresu irlandzkiej sceny politycznej oraz promowanie i wspieranie polskich kandydatów startujących w wyborach.

„Prace nad kampanią trwają już od zeszłego roku. W listopadzie 2018 roku przygotowaliśmy ulotkę informacyjną dotyczącą rejestracji przedwyborczej oraz wyborów lokalnych, a także uruchomiliśmy specjalną stronę internetową poświęconą tym zagadnieniom – www.wybory.forumpolonia.org. Cały czas trwa intensywna kampania w mediach społecznościowych. Regularnie publikowane są materiały informujące o zasadach rejestracji przedwyborczej oraz głosowania w systemie pojedynczego głosu przechodniego jaki obowiązuje w Irlandii. Ponadto, Forum Polonia zachęca Polaków do kandydowania oraz do kontaktów z lokalnymi kandydatami na radnych a zwłaszcza do dyskusji z nimi na tematy integracji i lokalnych potrzeb” – dodaje Viola Di Bucchianico.

Na stronie internetowej kampanii, tj. www.wybory.forumpolonia.org, zamieszczane są infografiki z informacjami o partiach politycznych, samorządzie lokalnym, odpowiedzialności radnych oraz zasadach rejestracji w spisie wyborców. „Zachęcamy do kandydowania w wyborach lokalnych – do czego każdy z nas ma prawo oraz do wspierania lokalnych kandydatów poprzez wysyłanie im zapytań, udział w canvasingu, czyli wizyt w domach wyborców oraz udziału w lokalnych debatach. W ten sposób Polacy mogą lepiej poznać irlandzkich polityków w swoim mieście oraz dadzą się poznać kandydatom, którzy mogą pragnąć podobnych zmian w lokalnej społeczności, co my” – mówi Agnieszka Wieczorkowska, która kandydowała do rady miasta Dublina w 2014 roku.

Aktywność obywatelska i włączenie się w życie swojej społeczności lokalnej to obowiązek i przywilej tych, którzy uczynili z Irlandii swój dom. Jest to też milowy krok na drodze budowania silnej i zjednoczonej irlandzkiej Polonii. Forum Polonia Irlandia, koordynująca kampanię, jest organizacją apolityczną i nie popiera, ani nie wspiera żadnych opcji politycznych czy poszczególnych kandydatów startujących w majowych wyborach. Jako organizacja polonijna opiera się na zaangażowaniu swoich członków, którzy działają w ramach wolontariatu na rzecz integracji polsko-irlandzkiej.

Zachęcamy do rejestracji w spisie wyborców, kandydowania i głosowania w irlandzkich wyborach lokalnych, które odbędą się 24 maja br.


Forum PoloniaMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook