WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Włochy


2018-10-31 SŁAWNI POLACY W OCZACH DZIECI Anders Szkoła Polska w Marche

SŁAWNI POLACY to podtytuł wystawy "100 lat wolnej Polski w oczach dzieci" jaką organizuje Anders Szkoła Polska w Marche Jest ona częścią projektu współfinansowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków otrzymanych od Kancelaria Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pani Anna przygotowała lekcję podczas której uczniowie pogłębili wiedzę o wspaniałych Polakach. Wymieniając się informacjami z kolegami szykowali swe prace do wystawienia pod koniec roku.
Tematem ostatniej lekcji był generał Władysław Anders, a młodzież podzielona na dwie grupy przygotowała jego wizerunek w postaci kaligramu - narzędzia rozwijającego kompetencje leksykalne z języka polskiego.

Słowo kaligram (gr. kallos – piękno, gramma – litera/napis) jest neologizmem zaproponowanym przez francuskiego poetę pierwszej połowy XX wieku Guillaume’a Apollinaire’a. Oznacza ono utwór poetycki, którego wersy tworzą charakterystyczny układ graficzny obrazujący treść utworu. W ten sposób opisywany przedmiot lub przedstawione informacje i emocje są dodatkowo wizualizowane, co pociąga za sobą nowe możliwości interpretacyjne oraz doznania artystyczne. Zbudowanie kaligramu wymaga pomysłu. Pomysł dotyczy wyboru tematu, słownictwa składającego się na ten temat, a także sposobu, w jaki zostanie on ostatecznie zaprezentowany.


Anders Szkoła Polska w MarcheMATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook