Kurytyba
3-7 lipca 2019

Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.ZGŁOSZENIE NA KONGRES


Zgłoszenia na Kongres można dokonać na dwa sposoby. Prosimy wybrać jeden z nich.

1. Pobierając i wypełniając formularz rejestracyjny w postaci dokumentów MSWord lub PDF
oraz odsyłając go na adres mailowy: j.grabek@wspolnotapolska.org.pl do 05.06.2019r.

2. Wypełniając elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny poniżej.
Rejestracja elektroniczna przyjmowana jest do 05.06.2019r.

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.

facebook