Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, podczas długoletniej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi, realizuje zadania i koordynuje przedsięwzięcia obejmujące różne formy pomocy charytatywnej i socjalnej.


Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

WNIOSKI W 2019 ROKU

POMOC MEDYCZNA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA
Z GRUZJI, KAZACHSTANU, LITWY, MOŁDAWII, ROSJI I UKRAINY

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wsparcie medyczne w ramach projektu „Misja medyczna” będą przyjmowane do 15 października 2019 roku. W tym roku warunki wsparcia oraz regulamin uległ zmianie. Zapraszamy do śledzenia strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Misja medyczna 2019 Wspólnoty Polskiej na Litwie

W lipcu tego roku rozpoczęły się nieodpłatne porady medyczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML) w ramach Programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Bezpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, które są skierowane do Polek i Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, odbywać się będą w siedzibie PSML przy ulicy Naugarduko 76 w Wilnie (wejście od strony ul. Kauno, do gabinetu stomatologicznego).

Chętni będą mogli zasięgnąć rady m.in. u lekarza rodzinnego, radiologa (USG), pediatry kardiologa, pediatry reumatologa, pediatry, logopedy, psychologa dziecięcego i młodzieży, kardiologa, neurologa czy chirurga stomatologicznego.

Rejestracja rozpoczęła się 1 lipca br. dzwoniąc lub pisząc SMS-a pod numerem +370 673 74911 w godzinach od 18 do 20. Więcej informacji pod adresem mailowym polmedlitwa@hotmail.com.

Osoby zgłaszające się na konsultacje proszone są o przyniesienie aktualnych badań krwi, opisów badań radiologicznych (MRT, KT, EKG) oraz posiadanych wypisów szpitalnych.

Psycholog – będzie konsultowała dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
Echoskopia – tkanek miękkich (brzucha, nerek, tarczycy i in.);
Pediatra – dzieci do 18 lat;
Logopeda – wady wymowy (nieprawidłowa artykulacja głosek);
Neurolog – zagadnienia zaburzeń krążenia mózgowego, choroby korzonkowe.WSZYSTKO CO NALEŻY WIEDZIEĆ
O MISJI MEDYCZNEJ


DLA KOGO POMOC MEDYCZNA?

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", uwzględniając potrzeby środowiska polskiego i polonijnego przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy charytatywnej i socjalnej.

Projekt będzie realizowany w państwach zamieszkania jego bezpośrednich beneficjentów: na Litwie, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Gruzji lub Mołdawiioraz w zakresie leczenia również w Polsce.

Zadanie będzie realizowane na zasadach określonych w Regulaminie projektu.
CELE PROGRAMU


  Celem programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych pod nazwą „Misja medyczna” jest pomoc medyczna dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, udzielana w ramach kilku form wsparcia, między innymi:

  1. Dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw na Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Kazachstanie;
  2. Konsultacje medyczne wysokiej klasy specjalistów z Polski w szczególnych przypadkach dla osób polskiego pochodzenia;
  3. Wsparcie finansowe instytucji medycznych, m. in.:
   • Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie;
   • Ośrodek Socjalny Rejonu Solecznickiego;
   • Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie;
  4. Konsultacje medyczne (lekarze, psycholodzy, logopedzi) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie;
  5. Stypendia dla studentów medycyny;
  6. Wsparcie merytoryczne aktywnej młodzieży studiującej kierunki medyczne;
  7. Medyczne staże zawodowe lekarskie oraz pielęgniarskie.PROCEDURA WNIOSKOWANIA

Osoby ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełniony wniosek, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załączniki należy wysłać:

 • mailowo na adres e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl
 • pocztą na adres: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska",
  ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
  "MISJA MEDYCZNA"
 • do 15 października 2019 r.


 • Podstawowe kryteria oceny wniosków

  • polskie pochodzenie – dokumentacja: Karta Polaka i rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendajca (w przypadku braku Karty Polaka)
  • osoba na stałe zamieszkująca na Litwie, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Gruzji lub Mołdawii
  • istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej - wypełniony wniosek pomocowy.

  Po etapie oceny podstawowej wniosek jest dokładnie analizowany przez Radę Programową.  Wnioski są wstępnie analizowane przez Koordynatora Projektu, a następnie oceniane przez Radę Programową.


  POMOC MEDYCZNA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

  ZAŁĄCZNIKI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

  AKCJA INFORMACYJNA


  Wraz z uruchomieniem programu "Misja medyczna" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prowadzi akcję informacyjną przybliżającą zasady uzyskiwania dofinansowania. Ma ona na celu z jednej strony wyjaśnienie dla kogo przeznaczone jest wsparcie medyczne, z drugiej zaś zachęcenie do udziału w projekcie.


  W wywiadzie udzielonym "Kurierowi Wileńskiemu" Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia wyraził troskę o jak najszersze rozpropagowanie akcji.

  To nie jest nowa inicjatywa. Zajmowaliśmy się pomocą medyczną przez kilka lat w ramach zbliżonej formuły. [...] Zadania, które realizujemy, wynikają z diagnozy potrzeb. Te, które zauważyliśmy w dziedzinie wsparcia zdrowotnego, są bardzo istotne.

  Dla mnie największym zmartwieniem jest dziś to, czy uda nam się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Chciałbym, aby każdy Polak mieszkający w krajach objętych programem, który ma problemy zdrowotne i nie stać go na leczenie, wiedział, w jaki sposób może się zwrócić do nas o pomoc – podkreślał..

  Nie boję się zbyt dużej liczby zgłoszeń. Wręcz przeciwnie. Często doświadczam tego, że Polacy, mieszkający zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, nie orientują się do końca, że mogą otrzymywać różnego rodzaju wsparcie, czy to dotyczące dofinansowania różnego rodzaju działań, czy też, jak w tym przypadku, kwestii zdrowotnych. Dlatego cieszę się z zainteresowania mediów tą sprawą. Mam nadzieję, że dzięki pośrednictwu „Kuriera Wileńskiego” dotrzemy również z tą informacją do szerszego grona potrzebujących.

  Być może nie wszystkim uda się pomóc w tym roku, ale duża liczba zgłoszeń może być pomocą w diagnozowaniu potrzeb i szukaniu sposobów na odpowiedzenie na nie w przyszłości. W tak wrażliwym obszarze jak zdrowie, w pracy z ludźmi starszymi, chorymi, jest to bardzo ważne – wyjaśniał


  WIĘCEJ w WYWIADZIE DLA KURIERA WILEŃSKIEGO

  Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Tatjana Čepukoit w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie spotkała się z samorządowcami i mieszkańcami rejonu solecznickiego, wileńskiego i Wilna. Podsumowując wizytę na Litwie, w wywiadzie dla "Kuriera Wileńskiego" powiedziała m.in.:

  Propozycja przygotowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przewiduje bardzo szeroki wachlarz pomocy.

  Może to być dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególnie w ciężkich przypadkach postaramy się zapewnić chorym konsultacje wysokiej klasy specjalistów. - dodała

  Mimo, że procedura składania wniosków jest maksymalnie uproszczona, doskonale zdajemy sobie sprawę, że może być to duży problem dla starszych, zwłaszcza samotnych osób. Dlatego cieszy deklaracja wsparcia ze strony środowisk polskich na Litwie. [...] Samo wypełnianie wniosku /pobranego ze strony internetowej projektu/ nie powinno sprawiać problemu. Jedyną rubryką, która może budzić pewne wątpliwości jest pytanie o dochód. Wyjaśniamy, że na etapie składania wniosków nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty poświadczające dochód. W przypadku np. osób starszych które otrzymują emeryturę a mieszkają ze swoimi dziećmi, chodzi oczywiście wyłącznie o wysokość emerytury, przeliczoną na polskie złotówki - wyjaśniała koordynator projektu.


  WIĘCEJ w WYWIADZIE DLA KURIERA WILEŃSKIEGO


  MISJA MEDYCZNA - EDYCJA 2019

  RADA PROGRAMOWA


  Rada Programowa ma za zadanie rozpatrywanie wniosków o wsparcie złożonych w ramach projektu i podejmowanie decyzji o przyznaniu lub nie pomocy medycznej. Skład Rady określa Zarząd Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


  W skład Rady wchodzą:

  prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
  – przewodniczący Rady – kierujący zespołami lekarskim współpracującymi z Radą
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda
  – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
  Tomasz Różniak
  – Skarbnik, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  Tatiana Čepukoit
  – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", koordynator projektu


  Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Rady.

  Warunki ogólne Programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie znajdują się w regulaminie.  JAK POMÓC?

  Realizując program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" pozyskuje środki na zakup lekarstw, środków medycznych i leczenie dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą.

  Zachęcamy do pomocy w realizacji "Misji Medycznej"
  poprzez złożenie dobrowolnej pomocy finansowej na konto naszego projektu:
  05 2490 0005 0000 4600 5722 1994

  Prosimy o podanie w tytule przelewu: Misja Medyczna

  W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
  Tatiana Čepukoit   Tel. (+48) 22 556 90 22
  e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl

  Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
  w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.
  facebook