"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


lipiec 2019 "LATO Z POLSKĄ" W OSTRÓDZIE Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W dn. 15-22 lipca w gościnnej Ostródzie przebywa 20 osobowa grupa z Łucka na Ukrainie. W pierwszych dniach pobytu młodzież odwiedziła Urząd Marszałkowski w Olsztynie, miała okazję obejrzeć seans w planetarium, a także zwiedziła Muzeum Etnograficzne w Olsztynku.

Dalsze dni obozu upłyną pod hasłem "Jestem Młodym Kopernikiem", a w poszukiwaniu śladów wybitego Polaka grupa uda się do Fromborka oraz Torunia. Oprócz wycieczek młodzież uczestniczy także w zajęciach edukacyjnych poświęconych umiejętności debatowania, formułowania własnych poglądów oraz umiejętności wystąpień publicznych.


Obóz organizowany jest przez Oddział Warmińsko-Mazurski SWP w Olsztynie

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook