"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


czerwiec/lipiec 2019 „LATO Z POLSKĄ” W BIAŁYMSTOKU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Jak co roku, w Białymstoku gościmy dzieci polskie z Białorusi uczące się języka polskiego w szkołach społecznych i placówkach prowadzonych przez Związek Polaków na Białorusi. Już po raz 11 dzieci mogły wypoczywać w ramach zadania finansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i samorządy lokalne. Całą akcję koordynuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W Białymstoku gościliśmy 40 – osobową grupę dzieci z Iwieńca, Lachowicz, Mohylewa, Kobrynia i Grodna. Przedsięwzięcie wsparły władze Białegostoku. Dzięki gościnności X Liceum i Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego grupa została „zaopiekowana”.

Pobyt wypełniły liczne atrakcje turystyczne i sportowe. Dzieci zwiedziły Warszawę, poznały augustowskie ślady Jana Pawła II. Swoich sił próbowały w parku linowym, parku jurajskim. Nie zabrakło ich też na ściankach wspinaczkowych. Własnoręcznie robiły słodycze i mydełka.

Wieczory upływały na spotkaniach integracyjnych, ogniskach, turniejach… ale i na nauce języka polskiego. Na pożegnanie każde dziecko otrzymało wyprawkę szkolną zapakowaną w szkolny plecak. Przed samym odjazdem uczestnicy „Lata z Polską” spotkali się z włodarzem Białegostoku, prezydentem Tadeuszem Truskolaskim. Na spotkanie dzieci przyjechały charakterystycznym żółtym szkolnym autobusem.

W Białymstoku pozostawiły swoje wspomnienia, pamiątkowe zdjęcie i obietnicę, że wrócą do naszego miasta.

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook