"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


CZERWIEC 2018 Lato z polską w Chorzowie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W dniach od 14 – 24 czerwca 2018 roku w ramach projektu „Lato z Polską” został zorganizowany pobyt edukacyjny „Spotkania z teatrem i filmem w Chorzowie”, którego uczestnikami były dzieci z polskich rodzin z Łanowic na Ukrainie.

Partnerem edukacyjnym była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie - Maciejkowicach.

W pierwszych dniach pobytu goście spotkali się z władzami miasta oraz organizatorami. Zwiedzili również Chorzów, Katowice - w tym Urząd Wojewódzki, Muzeum Śląskie, Planetarium, Śląski Ogród Zoologiczny, Skansen Etnograficzny oraz Koszęcin - siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk a także uczestniczyli w lokalnych piknikach. Wyjątkowym wydarzeniem był wyjazd do Cierlicka oraz Bystrzycy w Czechach, gdzie mieli możliwość spotkania z rówieśnikami - uczniami polskiego pochodzenia zamieszkałymi na Zaolziu w Czechach.

Zwiedzili także Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Żabie Doły” oraz uczestniczyli w rejsie statkiem po Kanale Gliwickim. Każdego dnia grupa uczestniczyła w zajęciach teatralnych w CHCK w Chorzowie oraz projekcjach filmów.

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook