"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


CZERWIEC 2018 Lato z polską w Rybniku Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Obóz w ośrodku harcerskim dla dzieci i młodzieży z Baru oraz Iwano - Frankowska (Stanisławowa) w Wapienicy w terminie od 09 – 19 lipca 2018 roku.

W trakcie pobytu grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach sportowych, konkursach zręcznościowych i artystycznych. W czasie wycieczek po Beskidzie Śląskim uczestnicy z Ukrainy mieli okazję zapoznać się z geografią i przyrodą Beskidów - w tym Pętlą Beskidzką, wjechać na Czantorię, zwiedzić okolice Ustronia i Wisły oraz Bielsko-Białą. Organizowano również liczne wędrówki piesze - w tym na Dębowiec w celu poznania piękna beskidzkiego krajobrazu.

Zorganizowano też grę terenową nad Zaporą a uczestnicy wędrując ścieżkami dydaktycznymi poznawali polską przyrodę oraz charakterystyczne polskie krajobrazy.

Goście skorzystali z zajęć rekreacyjnych na basenie w Bielsku-Białej oraz atrakcyjnych zabawa w Parku Linowym. Młodzi Polonusi uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego integrując się z polską młodzieżą. Wszystkie grupy przygotowały kartki patriotyczne z okazji 100 - lecia Niepodległości Państwa Polskiego.

Na zakończenie projektu uczestnicy projektu spotkali się z organizatorami oraz władzami miasta Rybnik.

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook