"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-04 "LATO Z POLSKĄ" W PUŁTUSKU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W ramach akcji "Lato z Polską" młodzież z USA, Czech, Węgier, Rosji i Belgii przyjechała na kolonie do Pułtuska. Zakwaterowani zostali w Domu Polonii, tam jedli posiłki, korzystali z boisk sportowych, zespołów parkowych, plaży, przystani i bez ograniczeń mogli podziwiać eksponaty zamkowego muzeum.

Każdy dzień pobytu był dokładnie zaplanowany i w pełni wykorzystany. Jedną z atrakcji był krajoznawczy rejs gondolami po Narwi. Gondole to drewniane łodzie silnikowe, stylizowane na wzór wenecki. Po drodze można było spojrzeć na Zamek z innej perspektywy, zachwycać się narwiańskimi załomami, podpływającymi do gondoli bobrami i tysiącami ptaków wodnych.

Uczestnicy kolonii wybrali się także do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie. W trakcie pobytu zwiedzali ekspozycję stałą, prezentującą tradycyjne wyposażenie chaty kurpiowskiej oraz wzięli udział w warsztatach plastycznych.

Wyczekiwanym punktem pobytu był także Festiwal Kultur "Pułtusk - miasto spotkań". Próby występów trwały cały dzień, każdy chciał zaprezentować się w jak najlepszy sposób. Każda grupa przygotowała swoje logo i tradycyjne potrawy z kraju zamieszkania, zaprezentowała swoją kulturę i sztukę. Festiwal rozpoczęły wystąpienia uczestników, w czasie których każdy przedstawiał się i opowiadał o mieście z którego pochodzi. A to wszystko po polsku!

Pobyt minął nie tylko na zwiedzaniu i zabawach integracyjnych. Zorganizowano również wykład na temat zasad zachowania się przy stole, w sytuacjach, gdy zapraszamy gości lub sami jesteśmy zapraszani, oraz sztuki jedzenia. W czasie "Gawędy o zachowaniu się przy stole" zamkowy Mistrza Kelnerstwa wprowadzał nas w arkana savoir-vivre'u.

Pobyt na kolonii to był czas relaksu, zabawy, integracji a także nauki kultury i zachowania.

Zdjęcia: Jan Zembrzuski
O LECIE Z POLSKĄ Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce


"Chcemy wrócić tu za rok, tu jest świetnie, mamy nowe, na całe życie przyjaźnie, to wakacje i nauka" - takie komentarze usłyszałam podczas odwiedzin młodzieży uczestniczącej w koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod nazwą „Lato z Polską” w Pułtusku. Dzieci zakwaterowane w XV wiecznym zamku, który jest siedzibą Domu Polonii przybyły na tegoroczny wypoczynek z Belgii, Czech, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Węgier. Profesjonalna kadra opiekunów kierowana przez Państwa Magdalenę i Krzysztofa Piekarskich przygotowała nie tylko wspaniały program obfitujący w wiele atrakcji, ale również stworzyła atmosferę przyjaźni dającą się odczuć wkraczając na dziedziniec posesji. Oprócz wycieczek krajoznawczych do Warszawy i Torunia młodzi Polacy mieszkający na co dzień poza granicami Polski uczestniczyli w zajęciach językowych, tanecznych i sportowych. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pamiętano o polskiej historii, której arkana odkrywano przed młodzieżą.

Dziękując za możliwość odwiedzin uczestników Lata z Polską składam podziękowanie organizatorom, koordynatorom i opiekunom. Niech przez pryzmat wakacyjnych doświadczeń ukazana młodzieży Polska na zawsze zamieszka w ich sercach. Szczególne wyrazy podziękowania składam Pani Annie Kulach, która z ramienia Zrzeszenia Nauczycieli Polskich sprawowała opiekę nad dziećmi ze Stanów Zjednoczonych.

Helena Sołtys
wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.