"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-10 "LATO Z POLSKĄ" W SIEDLCACH Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

16 młodych potomków Polaków z Berdyczowa na Ukrainie spędza dwutygodniowe wakacje w Siedlcach w ramach akcji "Lato z Polską" organizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Siedlecki Oddział "Wspólnoty Polskiej" wraz z lokalnymi władzami samorządowymi zorganizowali uczestnikom wizytę Urzędzie Miasta, tam serdecznie ich powitano i obdarowano drobnymi upominkami.

Pobyt logistycznie wspierają harcerze-wolontariusze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.