"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-08 „LATO Z POLSKĄ” PONOWNIE W WIELKOPOLSCE Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Po czerwcowym pobycie dzieci z rejonu oszmiańskiego (Białoruś) do Wielkopolski 2 sierpnia br. przyjechała przyjechała kolejna grupa rodaków z zagranicy. Tym razem, w ramach akcji „Lato z Polską”, w Lusowie niedaleko Poznania (gm. Tarnowo Podgórne, powiat poznański, woj. wielkopolskie), od kilku dni przebywa 37- osobowa grupa dzieci polskich z rejonu solecznickiego (Litwa).

Dzieci i wychowawców, podczas wieczornej kolacji w drugim dniu pobyt, powitali przedstawiciele Gminy Tarnowo Podgórne: Tadeusz Czajka, Wójt Gminy oraz Henryk Witkowski, Członek Rady Gminy, a także Dariusz Łukaszewski Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ramach dwutygodniowego pobytu grupa dzieci i młodzieży wypoczywać będzie nad Jeziorem Lusowskim, w ośrodku wypoczynkowym w Lusowie. Dla rodaków z Litwy przygotowano bogaty program obejmujący m. in. zajęcia sportowo -rekreacyjne na plaży w ośrodku, wyjazdy krajoznawcze do Poznania (zwiedzanie stadionu piłkarskiego, Starego Miasta, Ostrowa Tumskiego, kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad Jeziorem Maltańskim), wycieczkę Szlakiem Piastowskim (Ostrów Lednicki – Gniezno), wycieczkę do Torunia, warsztaty z zakresu wielkopolskich wyrobów mleczarskich w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, spotkanie z podróżnikiem w Muzeum Literackim Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach k. Poznania. W programie pobytu przewidziano również wyjazdy do aquaparku, na kręgielnię, wesołe wieczory z piosenką i grami, a także dyskotekę i ognisko.

Pobyt dzieci w Lusowie, który potrwa do 15 sierpnia br., został przygotowany przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Samorządem Gminy Tarnowo Podgórne.

Dariusz Łukaszewski / SWP Oddział Wielkopolski


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook