"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-07 "LATO Z POLSKĄ" - GRUPA Z BUŁGARII I BRAZYLII Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Letnie kolonie dla młodzieży polonijnej z całego świata odbywają się w Pułtusku, mieście położonym nieopodal Warszawy. Hotel „Zamek Pułtusk” Dom Polonii mieści się w zabytkowym XV-wiecznym zamku, w otoczeniu pięknego parku nad Narwią na skraju Puszczy Białej. Młodzież uczy się języka polskiego , poznaje kulturę, tradycje, historię Polski – historię kraju swoich przodków.

Grupa młodzieży z Bułgarii i Brazylii ma okazję podziwiać wiele zabytkowych obiektów w czasie organizowanych wycieczek, zaczynamy oczywiście od najbliższej okolicy. Sam Zamek to miejsce pełne atrakcji! Rozgrywały się tutaj wydarzenia małe i duże, dramaty na skalę narodową i prywatną, romanse, polityczne zawieruchy czasu wojny i pokoju. Zamek przetrwał między innymi wojny z Zakonem Krzyżackim, potop szwedzki, rozbiory i dwie wojny światowe.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prowadzi tę akcję po raz 10, dzięki życzliwości wielu ludzi dobrej woli a przede wszystkim Senatu, senatorów i samorządowców. Początkowo naszym celem było przede wszystkim wspieranie edukacji, nauczania języka polskiego z bloku dawnych republik Związku Radzieckiego, teraz po 10 latach projekt rozrósł się na cały świat.

"Najlepszym sposobem na pokochanie Polski jest zapraszanie młodych ludzi do spędzania czasu, do kontaktu ze swoimi rówieśnikami, z naszą historią, kulturą, jest też wspaniałym rozpoznaniem potrzeb Polaków poza granicami kraju" - powiedział prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Piotr Bonisławski.

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook