"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-31 "Lato z Polską" w Łomży Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Na zaproszenie Oddziału Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” oraz przy wsparciu miasta w Łomży w dniach 23.06 – 05.07.2018 r. przebywała 48 osobowa grupa dzieci z Łucka i 32 młodych rodaków z Wilna. Dzieci z Łucka zgłoszone przez Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki to reprezentanci zespołu „ Wołyńskie Słowiki” prowadzonego przez Panią Antoninę Antonową i Piotra Miłogrodzkiego. Kolejną grupą były dzieci śpiewające w scholach przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego i Św. Rafała w Wilnie. Ich pobyt mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Ambasadę RP w Wilnie.Dzieci z Ukrainy zamieszkały w Bursie Szkolnej nr 3 a uczestnicy z Wilna w Bursie Szkolnej nr 1 w Łomży. „Wołyńskie Słowiki” już w pierwszym dniu pobytu uświetniły swoim występem uroczystość otwarcia XVIII Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły. Podczas pobytu dzieci bawiły się, odpoczywały, koncertowały, poznawały swoich rówieśników i kraj swoich przodków, doskonaliły znajomość języka polskiego. Wszyscy uczestnicy „Lata z Polską” mieli możliwość poznania piękna miasta i Ziemi Łomżyńskiej. Na szczególną uwagę podkreślić należy udział w warsztatach artystycznych i ceramicznych, codzienne korzystanie z Parku Wodnego, rejs gondolami po Narwi, zabawy sportowe na różnych obiektach i Bulwarach Łomżyńskich, wycieczki do Warszawy – zwiedzanie m. innymi Zamku Królewskiego, wycieczki do Drozdowa – zwiedzanie muzeum Przyrodniczego w Dworku Witolda Lutosławskiego, zwiedzanie Skansenu w Nowogrodzie, koncerty; w katedrze, Parafii Bożego, udział w Koncercie Polonijnym oraz w Gminnym Festynie w Kożle, zwiedzanie Łomży i okolicy.Przeżycia i spotkania w których mogli uczestniczyć podczas wakacji z pewnością pozostaną w ich wspomnieniach na długi czas i będą motywacją do nauki oraz zgłębiania historii i kultury ojczystej w następnym roku szkolnym. Niezapomnianym przeżyciem dla dzieci z Ukrainy było zaproszenie przez Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego do Senatu RP na uroczystość inauguracji Lata z Polską – 2018. Dzieci zostały serdecznie przyjęte, zaprezentowały krótki koncert , zwiedziły gmach Parlamentu RP.

Opracowała Hanka Gałązka – prezes Oddziału SWP


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook