"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-29 "LATO Z POLSKĄ" WYCIECZKA DO WARSZAWY Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

„Na prawo most , na lewo most , a dołem Wisła płynie ...”- słowa piosenki śpiewanej przez panią Irenę Santor zmieniły się dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi przebywających na koloniach w Domu Polonii w Pułtusku w realne obrazy ukazujące piękno Warszawy.

Odwiedzili Muzeum Sportu , gdzie z zachwytem obejrzeli ekspozycje ukazujące dzieje sportu.

Odwaga i wielki spryt potrzebny był im przy wydostaniu się z labiryntów w „ Domu zagadek”.

Uwieńczeniem całodniowej przygody był multimedialny pokaz w Parku Fontann.

Dodatkową atrakcją wieczoru było obejrzenie całkowitego zaćmienia księżyca, które było najdłuższe od 100 lat.


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook