"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-28 "LATO Z POLSKĄ" W PUŁTUSKU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Młodzież z Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie wypoczywają na koloniach w Domu Polonii w Pułtusku. Wraz z nimi są Polacy z Ukrainy, Mołdawii, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii i Litwy.

Pozdrawiamy przesympatycznych kolonistów i życzymy byście wrócili z większym bagażem wrażeń i doświadczeń


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook