"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-17 "Lato z Polską" w kujawsko-pomorskim Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W ramach polonijnej akcji ,,Lato z Polską,, na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń w dniach 2 - 14 lipca 2018 r. w Toruniu przebywała 35-osobowa grupa dzieci z rodzin polskich na Litwie (Wilno, Soleczniki).

Uczestnicy wypoczynku zamieszkali w Internacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO na ul. Grunwaldzkiej 31/33, gdzie spotkali się z prawdziwą polską gościnnością. Dzieci były pod wrażeniem różnorodności i obfitości posiłków (stół szwedzki).

Pobyt rozpoczął się od zwiedzania grodu Kopernika. Z zainteresowaniem dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Piernika i w Domu Legend Toruńskich. Ponadto swoją wiedzę o mieście i regionie mogli poszerzyć poprzez pobyt w Ratuszu Staromiejskim, Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Podróżnika i Domu Eskenów.

W programie pobytu znalazły się również dłuższe wycieczki do Golubia-Dobrzynia, Chełmna, Barbarki oraz całodniowa do Gdańska i Sopotu.

Wieczorne spacery po toruńskiej Starówce należały do bardzo atrakcyjnych zajęć. Wraz z wychowawcami p. Beatą Rokicińską i p. Jadwigą Zasadowską wsłuchiwali się w muzykę filmową przy podświetlanej fontannie ,,Cosmopolis,,, a w upalne dni mogli ochłodzić się podczas kąpieli w basenie miejskim OSiR.

Całościowo za organizację i wypoczynek dzieci odpowiedzialny był p. Kazimierz Zasadowski - prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska,, w Toruniu.

Dzieci pełni wrażeń i nadziei na szybki przyjazd do Polski odjechały do swojego kraju zamieszkania.
Zdjęcia: S"WP".
LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook