"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-04 Spotkanie inaugurujące akcję „Lato z Polską” 2018 w Senacie RP Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dziś w gmachu Senatu RP odbyła się inauguracja akcji "Lato z Polską", w której wzięli udział Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister Środowiska, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Henryk Kowalczyk, Dyrektor Biura Polonijnego Grzegorz Seroczyński, Senator Małgorzata Kopiczko, a także Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.


MEDALE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA

W pierwszej części spotkania odbyło się uroczyste wręczenie medali Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla działaczy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na Białorusi.

Złoty medal wręczono Prezesowi Stanisławowi Sienkiewiczowi, srebrnymi medalami uhonorowano Wiceprezesa Panią Teresę Kryszyń, Panią Marynę Repkiną i Panią Helenę Jaruticz, brązowe medale wręczono Pani Ludmiły Siergiej oraz Pani Ali Makarewicz.

W przemówieniu Prezes Stanisław Sienkiewicz wyraził ogromne podziękowanie dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Senatu RP za wsparcie nauki języka polskiego na Białorusi.


LATO Z POLSKĄ

W drugiej części spotkania odbyła się inauguracja akcji "Lato z Polską”.

Dzieci z Ukrainy i Białorusi przybywające na obozach edukacyjno-integracyjnych wręczyły Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu symboliczną pocztówkę z podziękowaniami za opiekę nad akcją . Zespół pieśni i tańca „Wołyńskie Słowiki” Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, który obecnie przybywa na kolonii artystycznej dla polskich zespołów młodzieżowych w Łomży, zaprezentował kilka znanych utworów muzycznych m.in. słynną patriotyczną piosenkę „Polskie kwiaty”, która poruszyła wszystkich obecnych.
Zdjęcia: S"WP".
LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook