"Lato z Polską"

program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Misja "Lata z Polską"

Realizując "Lato z Polską" chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.

Również sport postrzegamy jako istotny element naszego społecznego życia, nieodzowny w procesie wychowawczym, jako czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" patronując także i tej formie polonijnej aktywności znajdowało zawsze oparcie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dlatego w roku Igrzysk Olimpijskich podczas każdego z pobytów odbył się Dzień Olimpijski, w trakcie których młodzież miała możliwość spotkania się z wybitnymi polskimi sportowcami.


"LATO Z POLSKĄ" 2023"LATO Z POLSKĄ" 2022
"LATO Z POLSKĄ" 2021
"LATO Z POLSKĄ" 2021 - podsumowanie akcji


Akcja "Lato z Polską" organizowana od wielu już lat przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w tym roku jest możliwa dzięki pomocy samorządów lokalnych. Tegoroczna edycja „Lato z Polską 2021” dedykowana była dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu (z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier) i była możliwa dzięki współpracy z 26 lokalnymi samorządami lokalnymi z całej Polski oraz społecznemu zaangażowaniu 10 terenowych oddziałów Stowarzyszenia.

Odbyło się 30 pobytów, w których udział wzięło ponad 1000 uczestników.

Akcja odbywała się pod patronatem honorowym Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego. W roku Igrzysk Olimpijskich podczas każdego z pobytów odbył się Dzień Olimpijski, w trakcie którego młodzież miała okazję spotkania się w wybitnymi polskimi sportowcami i olimpijczykami.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pożytku publicznego, powołaną w 1990 r. z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia do roku 2008. Od marca 2016 r. prezesem Stowarzyszenia jest Dariusz Piotr Bonisławski.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od początku swojej działalności szczególną troską otaczało najmłodsze pokolenia Polaków z zagranicy. Jedną z form, jakimi staramy się pozyskiwać serca młodych Rodaków, są pobyty realizowane w Polsce. Od 2009 r. powołaliśmy akcję pobytów edukacyjno-integracyjnych pod nazwą "Lato z Polską". W ramach tej akcji dzięki współpracy z samorządami lokalnymi Polskę odwiedziło już kilkadziesiąt tysięcy młodych rodaków z całego świata.

Marszałek Maciej Płażyński, ówczesny Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", inicjując projekt, tak argumentował jego potrzebę: "Na Kresach, głównie w granicach II Rzeczypospolitej, żyje ponad 2 miliony Polaków. Polska zmieniła granice, a oni zostali tam, gdzie mieszkają od wieków. I od wieków, mimo historycznych zawieruch pustoszących te ziemie, trwają w wierze i narodowej tradycji. W czasach PRL-u nie mogliśmy im pomagać. Dziś żyjemy w wolnej Polsce - Polsce, która ma swoje polityczne i materialne problemy, ale są one nieporównywalne z ich problemami. W tej sytuacji na dziś najskuteczniejszym sposobem wzmacniania polskości jest pomoc polskim dzieciom w nauce języka polskiego, w poznawaniu polskiej kultury. Najskuteczniej można to zrobić, zapraszając je do Polski. Nam w latach komunistycznych pomagała Polonia amerykańska, dziś my powinniśmy ten swoisty dług spłacić pomagając Polakom na Wschodzie."

Pobyty pozwalające na codzienny kontakt z językiem polskim, na spotkania z rówieśnikami i poznanie życia dzisiejszej Polski zorganizowane były w 30 miejscowościach Polski we współpracy z 26 lokalnymi samorządami. Udział w nich wzięło ponad 1000 młodych Polaków. Większość z uczestników była w Polsce po raz pierwszy. Dla utrzymania ich polskiej tożsamości jest to nie do przecenienia.

Dla dzieci I MŁODZIEŻY ze Wschodu

Tegoroczną edycję "Lato z Polską 2021" Stowarzyszenie dedykowało dzieciom i młodzieży ze Wschodu – z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier. Akcja miała charakter ogólnokrajowy, a udział w niej wzięło wiele miast i gmin z terenu całej Polski:

 1. Miasto Łomża
 2. Gmina Tarnowo Podgórne
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 4. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 6. Miasto Lublin
 7. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
 8. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 10. Miasto Pułtusk
 11. Starostwo Powiatowe w Pułtusku
 12. Gmina Zatory
 13. Gmina Pokrzywnica
 1. Gmina Winnica
 2. Gmina Świercze
 3. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 4. Miasto Wyszków
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 6. Miasto Wrocław
 7. Miasto Toruń
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 9. Miasto Częstochowa
 10. Miasto Wadowice
 11. Miasto i Gmina Niepołomice
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pobyty odbyły się m.in. w następujących miejscowościach: Łomży, Lusowie k/Poznania, Gryźlinach, Wólce Milanowskiej, Lublinie, Przasnyszu, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Wyszkowie, Wadowicach, Niepołomicach, Wrocławiu, Chełmży, Częstochowie


Oddziały terenowe Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" realizujące "Lato z Polską":


 • Oddział w Łomży
 • Oddział Wielkopolski
 • Oddział Warmińsko-Mazurski
 • Oddział w Lublinie
 • Oddział Północnomazowiecki
 • Oddział Krakowski
 • Oddział Górnośląski
 • Oddział Dolnośląski
 • Oddział Kujawsko-Pomorski
 • Oddział w Częstochowie"LATO Z POLSKĄ" 2019
"LATO Z POLSKĄ" 2018
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów