KRAKOWSKI ODDZIAŁ

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
Wystawa i publikacja na temat prac Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju

Celem działań Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju przez 25 lat i teraz jest prezentowanie osiągniętych rezultatów i ratowanie cennych polskich zabytków.

W okresie 25 lat działalności osiągnięto również sukcesy w przekazywaniu doświadczeń i osiągnięć polskiej szkoły odnowy zabytków. Doświadczenia w tym zakresie polskich wykonawców są znane w całym świecie, a teraz te doświadczenia były przekazywane wykonawcom, w których zlokalizowane są zabytki. Obecnie Ośrodek jest w stanie pokazać jak odnawiane zabytki wyglądały przed odnowieniem i po przeprowadzonych pracach rewaloryzacyjnych. Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła pokazanie „na żywo” wystawy, w związku z tym odbyła się transmisja w portalu "Wspólnoty Polskiej".

Na dzień 28 stycznia br. w sumie otwarcie wystawy obejrzało ok. 400 osób. Po likwidacji ograniczeń pandemicznych wystawa będzie ponownie otwarta. Wydano 500 egzemplarzy publikacji o przeprowadzonych pracach.

FILM ZOBACZYŁO DOTYCHCZAS 2080 OSÓB


O PROJEKCIE

Opracowanie związane z ponad 25-letnią działalnością Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju zrealizowano w formie wystawy planszowej w Domu Polonii w Krakowie oraz publikacji, które pokazują skalę zniszczeń obiektów kultury poza granicami kraju oraz osiągnięte rezultaty po przeprowadzeniu programu rewaloryzacyjnego. W szczególności prace dotyczyły obiektów, które po II wojnie światowej znalazły się na terenie byłego ZSRR, a obecnie na terenie niepodległych państw, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy.

Zwłaszcza obiekty sakralne były wówczas przeznaczone na magazyny (często artykułów chemicznych, obiekty sportowe itp.). Prace realizowane były również w Europie Zachodniej i Ameryce południowej.

Program został zrealizowany w okresie październik – grudzień jednak ze względu na sytuację pandemiczną i wprowadzone restrykcje była jedynie możliwość zdalnego przekazu z otwarcia wystawy na portalach internetowych. Podjęto decyzję, aby wystawa była pokazana po przywróceniu normalnego funkcjonowania obiektów kultury.

W prace zaangażowane były osoby, które wcześniej realizowały programy rewaloryzacyjne z Jerzym Petrusem, który od przejścia na emeryturę prof. Ryszarda Brykowskiego nadzorował działalność Ośrodka. Program adresowany był do mieszkańców Małopolski, wiele osób ma pochodzenie ze Wschodu i nawet biorąc pod uwagę fakt, że osoby, które pamiętają te zabytki z okresu przed II wojną światową, to jednak sentyment do tych ziem pozostał. W planach jest zaprezentowanie wystawy w kilku Domach Polonii w Polsce. Natomiast publikacja zostanie dobrym świadectwem dbałości o polskie zabytki poza granicami kraju.

Odbiorcami tego przedsięwzięcia byli mieszkańcy Krakowa i innych miast, w których prezentowana będzie wystawa, w tym oprócz Krakowa w Domach Polonii w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie i Pułtusku. Zainteresowane są również organizacje polonijne, na których terenie znajdują się odnawiane zabytki. Wystawa i publikacja uświadamiają również społeczeństwu jak dużo cennych zabytków znajduje się poza granicami kraju. Publikacje oprócz bibliotek przekazane będą do organizacji kresowych skupiających ludzi pochodzących z krajów byłego ZSSR, którzy ze względów sentymentalnych związani są z tymi rejonami i organizacje te organizują dla swoich członków i przyjaciół wycieczki na Kresy, w których ważnym punktem mają być miejsca objęte programami waloryzacji zabytków. W realizację projektu zaangażowane były osoby, które bezpośrednio prowadziły i nadzorowały prace rewaloryzacyjne w prezentowanych obiektach.

INNE WYDARZENIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów